zProjekti
zProjekti
Nije implementirano Tražilica
ZNANSTVENI PROJEKTI 2021-12-6
zProjekti Lista prihvaćenih znanstvenih programa
Lista prihvaćenih znanstvenih programa
Liste prihvaćenih znanstvenih projekata
Arhiv projekta
(2002. - 2005.)
Pretraživanje arhiva
(2002. - 2005.)
Arhiv projekata
(1996. - 2002.)
Pretraživanje arhiva
(1996.-2002.)
Svibor (1990.-1995.)
Detalji programa
Program: Farmakogenomika, proteomika i psihofiziologija neuropsihijatrijskih poremećaja 
Voditelj: Dorotea Muck-Šeler
Ustanova: Institut "Ruđer Bošković", Zagreb 
Sažetak: Neuropsihijatrijski poremećaji su česta, složena i poligenetska oboljenja. Njihova etiologija i biološka podloga nije jasna no povezuje se s neurokemijskim promjenama u metabolizmu i/ili funkciji lipida i neurotransmitorskih sustava Smatra se da su neuropsihijatrijski poremećaji povezani s promjenama gena i njihovih pripadajućih proteina, iako još nije poznato koji su pojedinačni geni ili skupine gena prisutni u oboljelih osoba. Glavna pretpostavka ovog programa je da su promjene biokemijskih, genetskih, proteinskih čimbenika te psihofiziološkog odgovora povezane s nastankom, razvojem i liječenjem neuropsihijatrijskih poremećaja: akutnog stresnog poremećaja (ASP), posttraumatskog stresnog poremećaja (PTSD), Alheimerove bolest (AD), depresije, shizofrenije, paničnog poremećaja (PP), generaliziranog anksioznog poremećaja (GAD) i poremećaja pažnje s hiperaktivnošću (ADHD). Glavni cilj je povezati bazična i klinička istraživanja kako bi se odredili dijagnostički i biokemijsko-genetski pokazatelji nastanka, kliničkog tijeka i liječenja poremećaja. Pojedinačni ciljevi su: - odrediti rizične čimbenike razvoja ASP i progresije ASP u PTSP pomoću psihofizioloških mjerenja; -odrediti biokemijske i genetske pokazatelje serotoninskog, kateholaminskog i lipidnog sustava u neuropsihijatrijskim poremećajima; -Odrediti molekularne i stanične puteve kojim kolesterol utječe na metabolizam proteina uključenih u patogenezu AD; odrediti ulogu kolesterola u nastanku i razvoju AD, sprečavanju, predviđanju i/ili usporavanju progresije AD; -odrediti biokemijske parametre, polimorfizme gena i ekspresiju njihovih proteina koji bi mogli pridonijeli individualnom odabiru lijeka s najpovoljnijim terapijskim učinkom; Očekujemo da će rezultati istraživanja metabolizma i funkcije neurotransmitorskih sustava i/ili lipida te njihovih promjena do kojih dolazi na početku ili tijekom razvoja bolesti, pridonijeti boljoj dijagnostici i liječenju neuropsihijatrijskih bolesti, posebice AD, shizofrenije, anksioznih i stresom uzrokovanih poremećaja. U istraživanjima će se koristiti neurokemijske i genetske metode. Značajnost dobivenih rezultata će se provjeriti primjenom biostatistike. Predložena istraživanja su od posebne važnosti zbog moguće primjene genetskih i neurokemijskih pokazatelja u dijagnostici i individualizaciji liječenja neuropsihijatrijskih poremećaja. Istraživanja se uklapaju u dugoročnu (Zdravlje) i kratkoročnu(Neuroznanost) strategiju razvoja znanosti u RH.  

Prihvaćeni projekti u programu
Redni broj Voditelj Naziv projekta

Natrag