zProjekti
zProjekti
Nije implementirano Tražilica
ZNANSTVENI PROJEKTI 2021-12-6
zProjekti Lista prihvaćenih znanstvenih programa
Lista prihvaćenih znanstvenih programa
Liste prihvaćenih znanstvenih projekata
Arhiv projekta
(2002. - 2005.)
Pretraživanje arhiva
(2002. - 2005.)
Arhiv projekata
(1996. - 2002.)
Pretraživanje arhiva
(1996.-2002.)
Svibor (1990.-1995.)
Detalji programa
Program: Cerebrospinalna patofiziologija i primjena ultrazvuka 
Voditelj: Marijan Klarica
Ustanova: Medicinski fakultet, Zagreb 
Sažetak: Usprkos intenzivnog istraživanja patofiziologija hidrocefalusa i povišeng intrakranijskog tlaka kod različitih bolesti (kraniocerebralna ozljeda, periventrikularno krvarenje, tumori u kranispinalnom prostoru, edemi mozga, upale itd.) još uvijek je nejasna. To je razlog što i terapija takvih stanja predstavlja težak klinički problem. Stoga su potrebni inovativni pristupi kako u istraživanju patofiziologije, tako i u traženju novih načina liječenja navedenih bolesti.Opći cilj ovog programa je unaprijediti ukupne rezultate liječenja neurokirurških bolesnika i smanjenje troškova liječenja. To će se nastojati postići ostvarivanjem posebnih ciljeva istraživanja, a to su: 1.poboljšati razumjevanje fiziologije cerebrospinalnog likvora; 2. ispitati nove čimbenike koji sudjeluju u regulaciji tlaka i volumena likvora; 3. poboljšati razumjevanje patofiziologije hidrocefalusa i neurotraume i unaprijediti liječenje; 4. unaprijediti odabir indikacija za pojedine operativne pristupe iz područja funkcijske neurokirurgije (keyhole, gamma knife, stereotaksija, neuronavigacija); 5. ispitati mogućnosti primjene ultrazvuka za otvaranje krvno-moždane barijere; 6. razviti nove terapijske ultrazvučne uređaje za mikrokiruršku primjenu. U tu svrhu će se: preispitati dosadašnje metode određivanja sekrecije likvora, odrediti značenje hidrostatskih i osmotskih sila u regulaciji volumena likvora; pokazati kako se volumen likvora giba kranio-spinalno; izraditi novi model likvorskog sustava i s pomoću njega ukazati koliki je normalni intrakranijski tlak i kako se tlak mijenja ovisno o različitim fiziološkim i patološkim opterećenjima; s pomoću novih ekperimetalnih pristupa izazvati barijere na različitim mjestima, te time ispitati ulogu slobodne kranio-spinalne komunikacije u fiziologiji i patofiziologiji likvora i mozga; izraditi novi koncept fiziologije likvora; pokazati kakav je odnos volumena likvora u čitavom kraniospinalnom sustavu s visinom tlaka u kraniju; odrediti značenje razvojnog perioda u kojem se izvode operacije za daljnji neuropsihološki razvoj i plastičnost moždanih struktura; uvesti novi protokol kod bolesnika s hidrocefalusom i neurotraumom; uvesti endoskopsku ventrikulostomiju; uočiti ulogu spinalnog likvorskog prostora u kompenzaciji povišenog tlaka u kraniju; razviti modele za testiranje novih ultrazvučnih izvora; pronaći optimalni način primjene ultrazvuka na mozak.  

Prihvaćeni projekti u programu
Redni broj Voditelj Naziv projekta

Natrag