zProjekti
zProjekti
Tražilica
ZNANSTVENI PROJEKTI 2020-6-6
zProjekti Rang lista prihvaćenih znanstvenih projekata
Lista prihvaćenih znanstvenih programa
Liste prihvaćenih znanstvenih projekata
Arhiv projekta
(2002. - 2005.)
Pretraživanje arhiva
(2002. - 2005.)
Arhiv projekata
(1996. - 2002.)
Pretraživanje arhiva
(1996.-2002.)
Svibor (1990.-1995.)
Prosudbena skupina: Politologija, sociologija, socijalna geografija, socijalna djelatnost i sigurnosne znanosti
Redni broj Voditelj Naziv projekta
41. Nada Švob-Đokić Globalni utjecaji i lokalne kulturne promjene
42. Luka Brkić Hrvatska i EU: integracijske strategije i kreiranje javnih politika
43. Josip Janković Funkcioniranje i osnaživanje obitelji u rizičnim uvjetima u Republici Hrvatskoj
44. Zoran Kurelić Politički deficit Europske unije i njegove posljedice za Hrvatsku
45. Emil Heršak Istraživanje migracijskih i etničkih pojava i sistematizacija pojmova
46. Radovan Vukadinović Hrvatska u međunarodnoj zajednici
47. Darko Polšek Utjecaj socijalnih mreža u društvu znanja
48. Jasenka Kodrnja Identitet Drugih u Republici Hrvatskoj
49. Borna Furst-Bjeliš Promjene okoliša i kulturni pejzaž kao razvojni resurs
50. Dane Pejnović Geografsko vrednovanje prostornih resursa ruralnih i krških područja Hrvatske
51. Zrinjka Peruško-Čulek Medijska kultura u suvremenoj Hrvatskoj: pluralizam medija i medijske politike
52. Ivan Crkvenčić Geografska istraživanja prigraničnih područja Hrvatske
41 do 52 od 52

Predočene rang liste projekata donijele su Prosudbene skupine, a sačinjene su prema bodovnom sustavu utvrđenom od strane istih. Zbog razlike u materijalnim troškovima prijavljenih projekata i specifičnosti znanstvenih područja, polja i grana, redoslijed na rang listi ne odražava visinu sredstava predviđenih za financiranje projekata.

Natrag