zProjekti
zProjekti
Tražilica
ZNANSTVENI PROJEKTI 2023-9-26
zProjekti Recenzenti
Poziv na prijavu
Procedura
Upute za prijavu
Prijava projekta
Prijava programa
Upute za recenzente i prosudbene skupine
Prosudbene skupine
Recenzenti

Povjerenstvo za vrjednovanje prijedloga znanstvenih projekata u pravilu svakoj prijavi projekta dodjeljuju dva recenzenta, koji mogu biti iz Republike Hrvatske ili inozemstva, a biraju se iz predložene liste recenzenata. Imena recenzenata projekta ne objavljuju se s rezultatima recenzije. Osobe uključene u provedbu recenzentskog postupka potpisuju izjavu kojom se obvezuju čuvati tajnost podataka.