ZNANSTVENI PROJEKTI
 
Procedura
Neregistrirani korisnik
Procedura
Upute za prijavu
Prijava projekata
Prijava programa
Upute za recenzente i prosudbene skupine
Prosudbene skupine
Recenzenti
Procedura
 

Natječaj 9.veljače 2007.

Prijava znanstvenog projekta sastoji se od ispunjavanja mrežnih (web) obrazaca i obrazaca oblikovanih u programu za obradbu teksta (Word), njihova elektroničkoga zaključavanja te slanja jednog potpisanog i pečatom ovjerenog primjerka na hrvatskome jeziku u Ministarstvo. Voditelj projekta potpisuje i izjavu o odgovornoj provedbi istraživanja i znanstvenoj čestitosti.

Prijava znanstvenoga projekta upućuje se u postupak vrjednovanja nakon usporedbe elektroničkih obrazaca s obrascima dostavljenim zemaljskom poštom, nakon dodjeljivanja urudžbenoga broja u Ministarstvu. U sljedećem natječajnom razdoblju razmatrat će se sve prijave projekata elektronički zaključane od 11. ožujka 2006. do petka, 09. ožujka 2007. godine i koje će u otisnutom primjerku biti predane na otpremu zemaljskom poštom do istoga datuma (pečat na omotnici).

Svi sudionici uključeni u postupak vrjednovanja predloženih projekata obavezni su potpisati izjavu kojom se obvezuju čuvati tajnost podataka.

U postupak vrjednovanja uputit će se samo cjelovite prijave (dostavljeni svi potrebni obrasci i prilozi za projekte), uz uvjet da su obrasci uredno potpisani i ovjereni pečatom. Voditelji projekata bit će elektroničkom poštom obaviješteni jesu li prijave upućene na daljnji postupak vrjednovanja ili ne, uz naveden razlog.

Povjerenstvo za vrjednovanje određuje dva ili više recenzenata za projekte, ali mogu i projektnim prijavama uskratiti daljnji postupak vrjednovanja ako prijave smatra lošim, nepotpunim ili neznanstvenim. Voditelj projekta dobiva izvješće elektroničkom poštom o početku postupka vrjednovanja prijave.

Ako se dvije recenzije bitno razlikuju u ocjeni vrsnoće projekta, povjerenstvo za vrjednovanje može imenovati dodatne recenzente ili se prikloniti bolje obrazloženoj ocjeni.

Nakon završenog postupka vrjednovanja projekata ministar će prihvatiti za financiranje najbolje vrjednovane projekte, te ih financirati prema raspoloživim sredstvima Ministarstva.

Ako je projekt pozitivno ocijenjen i ako ministar donese odluku o financiranju, čelniku ustanove i voditelju projekta dostavlja se Ugovor o radu na znanstvenom projektu. Ako je projekt negativno ocijenjen, voditelju projekta se dostavlja obavijest o neprihvaćanju prijedloga projekta s prijepisom recenzija.

Samostalni znanstveni projekti ugovaraju se u trajanju do tri godine, a projekti u okviru znanstvenih programa tri plus dvije godine. Prihvaćeni znanstveni projekti financiraju se u mjesečnim ratama u dinamici koja odgovara raspoloživim sredstvima u Državnome proračunu.

Voditelji programa i projekta podnosi izvješće o radu i utrošku odobrenih sredstava Ministarstvu svake godine trajanja istraživanja ili kad Ministarstvo to od njega zatraži posebnim upitom. Nakon prosudbe izvješća, Ministarstvo može promijeniti uvjete trajanja i financiranja istraživanja, o čemu obavještava voditelja programa i projekta.