ZNANSTVENI PROJEKTI
 
Upute za recenzente i prosudbene skupine
Neregistrirani korisnik
Procedura
Upute za prijavu
Prijava projekata
Prijava programa
Upute za recenzente i prosudbene skupine
Prosudbene skupine
Recenzenti
Upute za recenzente i prosudbene skupine

HR verzija
Obavijest i molba koje se dostavljaju recenzentima projekata
Opće upute za recenzente i prosudbene skupine
Upute za recenzente i prosudbene skupine – područje PRIRODNE ZNANOSTI
Upute za recenzente i prosudbene skupine – područje TEHNIČKE ZNANOSTI
Upute za recenzente i prosudbene skupine – područje BIOMEDICINA
Upute za recenzente i prosudbene skupine – područje BIOTEHNIČKE ZNANOSTI
Upute za recenzente i prosudbene skupine – područje DRUŠTVENE ZNANOSTI
Upute za recenzente i prosudbene skupine – područje HUMANISTIČE ZNANOSTI
Obrazac A Obrazac B Obrazac C
EN version
Notice and application that will be delivered to the project reviewers
General Instructions for Reviewers and Evaluation Groups
Instructions to Reviewers and Evaluation Groups – field NATURAL SCIENCES
Instructions to Reviewers and Evaluation Groups – field TECHNICAL SCIENCES
Instructions to Reviewers and Evaluation Groups – field BIOMEDICINE
Instructions to Reviewers and Evaluation Groups – field BIOTECHNICAL SCIENCES
Instructions to Reviewers and Evaluation Groups – field SOCIAL SCIENCES
Instructions to Reviewers and Evaluation Groups – field HUMANITIES
Form A