zProjekti
zProjekti
Tražilica
ZNANSTVENI PROJEKTI 2022-8-13
zProjekti Prosudbene skupine
Poziv na prijavu
Procedura
Upute za prijavu
Prijava projekta
Prijava programa
Upute za recenzente i prosudbene skupine
Prosudbene skupine
Recenzenti
  Biomedicinske znanosti
3-01. Istraživanje znanstvenih standarda za primjenu lijekova
3-02. Istraživanja mozga
3-03. Istraživanja tumorskih bolesti
3-04. Istraživanja humanih infektivnih bolesti
3-05. Istraživanja kardiovaskularnih bolesti
3-06. Istraživanja kroničnih bolesti
3-07. Javnozdravstvena istraživanja
3-08. Presadba gena i tkiva
3-09. Istraživanje humane reprodukcije
3-10. Stomatologija
3-11. Veterina

 

Natrag