zProjekti
zProjekti
Tražilica
ZNANSTVENI PROJEKTI 2022-9-25
zProjekti Pretraživanje arhiva (1996. - 2002.)
Lista prihvaćenih znanstvenih programa
Liste prihvaćenih znanstvenih projekata
Arhiv projekta
(2002. - 2005.)
Pretraživanje arhiva
(2002. - 2005.)
Arhiv projekata
(1996. - 2002.)
Pretraživanje arhiva
(1996.-2002.)
Svibor (1990.-1995.)
Detalji
Šifra: 00760101
Naziv projekta: Hrvatska dijaspora
Godina: 1996. - lipanj 2002.
Područje: Društvene znanosti
Prosudbena
skupina:
Političke znanosti
Glavni istraživač: Ante Laušić
Ustanova: Institut za migracije i narodnosti, Zagreb
Ključne riječi: Hrvati, vanjske migracije, iseljeništvo, nacionalni identitet, povratnici
URL: http:// 
E-pošta: dmlinari@public.srce.hr 
Telefon: 6111 564 
Suradnici:
Josip Anić  Istraživač
Jelena Zlatković Winter  Istraživač
Pavao Jonjić  Istraživač
Branimir Banović  Istraživač
REBEKA MESARIĆ  Znanstveni novak
Dubravka Mlinarić  Znanstveni novak
Marina Perić  Znanstveni novak
 
Znanstvena
bibliografija:
http://bib.irb.hr/lista-radova?sif_teme=00760101&period=1996 
English
Project Title: Croatian diaspora 
Area: Social Sciences 
Peer review group: Political Sciences 
Institution: Institute for Migration and Ethnic Studies, Zagreb 
Keywords: Croats, external migration, emigration, national identity, returnees 

Natrag


Obavještavamo glavne istraživače da ukoliko imaju primjedbe na dijelove teksta (naziv projekta - hrvatski i engleski, ključne riječi - hrvatski i engleski, web, e-mail, telefon) ili ih žele nadopuniti, ispravke mogu poslati elektroničkom poštom na adresu zprojekti-arhiva@mzos.hr