zProjekti
zProjekti
Tražilica
ZNANSTVENI PROJEKTI 2024-4-21
zProjekti Pretraživanje arhiva (1996. - 2002.)
Lista prihvaćenih znanstvenih programa
Liste prihvaćenih znanstvenih projekata
Arhiv projekta
(2002. - 2005.)
Pretraživanje arhiva
(2002. - 2005.)
Arhiv projekata
(1996. - 2002.)
Pretraživanje arhiva
(1996.-2002.)
Svibor (1990.-1995.)
Detalji
Šifra: 00910201
Naziv projekta: Erozija i zaštita tla na kršu
Godina: 1996. - lipanj 2002.
Područje: Biotehničke znanosti
Prosudbena
skupina:
Šumski ekosustavi hrvatske
Glavni istraživač: Vlado Topić
Ustanova: Institut za jadranske kulture i melioraciju krša, Split
Ključne riječi: sliv bujice Suvave, pokusne plohe, nagib, biljni pokrov, po{umljena povr{in
URL: http:// 
E-pošta: vlado@stijena.krs.hr 
Telefon: 316-586, 316-578, 316-618, 316-619 
Suradnici:
LUKRECIJA GUIĆ  Znanstveni novak
 
Znanstvena
bibliografija:
http://bib.irb.hr/lista-radova?sif_teme=00910201&period=1996 
English
Project Title: Erosion and Soil Protection on Karst 
Area: Biotechnology 
Peer review group: Croatian Forest Ecosystems in the Function of Biomass Production and Generally Useful Forest Areas and Their Protection 
Institution: Institute for Adriatic Crops and Karst Reclamation, Split 
Keywords: the flow of the torrent Suvava, experimental plots, inclination, plant cove 

Natrag


Obavještavamo glavne istraživače da ukoliko imaju primjedbe na dijelove teksta (naziv projekta - hrvatski i engleski, ključne riječi - hrvatski i engleski, web, e-mail, telefon) ili ih žele nadopuniti, ispravke mogu poslati elektroničkom poštom na adresu zprojekti-arhiva@mzos.hr