zProjekti
zProjekti
Tražilica
ZNANSTVENI PROJEKTI 2021-1-18
zProjekti Pretraživanje arhiva (1996. - 2002.)
Lista prihvaćenih znanstvenih programa
Liste prihvaćenih znanstvenih projekata
Arhiv projekta
(2002. - 2005.)
Pretraživanje arhiva
(2002. - 2005.)
Arhiv projekata
(1996. - 2002.)
Pretraživanje arhiva
(1996.-2002.)
Svibor (1990.-1995.)
Detalji
Šifra: 130740
Naziv projekta: Strojno razumijevanje hrvatskog jezika
Godina: 1998. - lipanj 2002.
Područje: Društvene znanosti
Prosudbena
skupina:
Informatičke znanosti
Glavni istraživač: Zdravko Dovedan
Ustanova: Filozofski fakultet, Zagreb
Ključne riječi:
URL: http:// 
E-pošta: zdovedan@hotmail.com 
Telefon: 01 600 23 18 
Suradnici:
Vjera Lopina  Istraživač
KRISTINA VUČKOVIĆ  Znanstveni novak
Sanja Šimek  Znanstveni novak
 
Znanstvena
bibliografija:
http://bib.irb.hr/lista-radova?sif_proj=130740&period=1996 
English
Project Title: MACHINE UNDERSTANDING OF THE CROATIAN LANGUAGE 
Area: Social Sciences 
Peer review group: Information Sciences 
Institution: The Faculty of Philosophy of the University of Zagreb 
Keywords:  

Natrag


Obavještavamo glavne istraživače da ukoliko imaju primjedbe na dijelove teksta (naziv projekta - hrvatski i engleski, ključne riječi - hrvatski i engleski, web, e-mail, telefon) ili ih žele nadopuniti, ispravke mogu poslati elektroničkom poštom na adresu zprojekti-arhiva@mzos.hr