zProjekti
zProjekti
Nije implementirano Tražilica
ZNANSTVENI PROJEKTI 2022-8-15
zProjekti Arhiv projekata (1996. - 2002.)
Lista prihvaćenih znanstvenih programa
Liste prihvaćenih znanstvenih projekata
Arhiv projekta
(2002. - 2005.)
Pretraživanje arhiva
(2002. - 2005.)
Arhiv projekata
(1996. - 2002.)
Pretraživanje arhiva
(1996.-2002.)
Svibor (1990.-1995.)
Detalji
Šifra: 00010102
Naziv projekta: Strukturne promjene između zooplanktonskih skupina
Godina: 1996. - lipanj 2002.
Područje: Prirodne znanosti
Prosudbena
skupina:
Biologija
Glavni istraživač: Frano Kršinić
Ustanova: Institut za oceanografiju i ribarstvo, Split
Ključne riječi: Zooplankton, mikrozooplankton, mezozooplankton, makrozooplankton, taksonomi
URL: http:// 
E-pošta: krsinic@labdu.izor.hr 
Telefon: 020 411 511 
Suradnici:
Jakica Njire  Istraživač
Davor Lučić  Istraživač
Natalia Bojanić  Znanstveni novak
Olja Vidjak  Znanstveni novak
Igor Brautović  Znanstveni novak
Mirna Batistić  Znanstveni novak
 
Znanstvena
bibliografija:
http://bib.irb.hr/lista-radova?sif_teme=00010102&period=1996 
English
Project Title: Structural Changes between Zooplanktonic Assemblages 
Area: Natural sciences 
Peer review group: Biology 
Institution: Institute for Oceanography and Fisheries, Split 
Keywords: Zooplankton, microzooplankton, mesozooplankton, macrozooplankton, taxonomy, 

Natrag


Obavještavamo glavne istraživače da ukoliko imaju primjedbe na dijelove teksta (naziv projekta - hrvatski i engleski, ključne riječi - hrvatski i engleski, web, e-mail, telefon) ili ih žele nadopuniti, ispravke mogu poslati elektroničkom poštom na adresu zprojekti-arhiva@mzos.hr