zProjekti
zProjekti
Nije implementirano Tražilica
ZNANSTVENI PROJEKTI 2022-8-15
zProjekti Arhiv projekata (1996. - 2002.)
Lista prihvaćenih znanstvenih programa
Liste prihvaćenih znanstvenih projekata
Arhiv projekta
(2002. - 2005.)
Pretraživanje arhiva
(2002. - 2005.)
Arhiv projekata
(1996. - 2002.)
Pretraživanje arhiva
(1996.-2002.)
Svibor (1990.-1995.)
Detalji
Šifra: 00020102
Naziv projekta: Politika stabilizacije i gospodarskog rasta
Godina: 1996. - lipanj 2002.
Područje: Društvene znanosti
Prosudbena
skupina:
Ekonomija
Glavni istraživač: Zvonimir Baletić
Ustanova: Ekonomski institut, Zagreb
Ključne riječi: stabilnost, ravnoteža, rast
URL: http:// 
E-pošta:  
Telefon: 2335-700 
Suradnici:
Andrea Mervar  Istraživač
Željko Rohatinski  Istraživač iz druge ustanove
Danijel Nestić  Znanstveni novak
Amina Ahec-Šonje  Znanstveni novak
 
Znanstvena
bibliografija:
http://bib.irb.hr/lista-radova?sif_teme=00020102&period=1996 
English
Project Title: Stabilization Policy and Economic Growth 
Area: Social Sciences 
Peer review group: Economics 
Institution: Institute of Economics, Zagreb 
Keywords: stability, equilibrium, economic growth 

Natrag


Obavještavamo glavne istraživače da ukoliko imaju primjedbe na dijelove teksta (naziv projekta - hrvatski i engleski, ključne riječi - hrvatski i engleski, web, e-mail, telefon) ili ih žele nadopuniti, ispravke mogu poslati elektroničkom poštom na adresu zprojekti-arhiva@mzos.hr