zProjekti
zProjekti
Nije implementirano Tražilica
ZNANSTVENI PROJEKTI 2022-12-2
zProjekti Arhiv projekata (2002. - 2005.)
Lista prihvaćenih znanstvenih programa
Liste prihvaćenih znanstvenih projekata
Arhiv projekta
(2002. - 2005.)
Pretraživanje arhiva
(2002. - 2005.)
Arhiv projekata
(1996. - 2002.)
Pretraživanje arhiva
(1996.-2002.)
Svibor (1990.-1995.)
Detalji
Šifra: 0178998 
Projekt: Svojstva hrvatskih genotipova kukuruza u hranidbi životinja 
Područje: Biotehničke znanosti
Prosudbena
skupina:
Agronomija
Glavni istraživač:  Darko Grbeša
Ustanova: Agronomski fakultet, Zagreb 
Ključne riječi: Genotipovi kukuruza, omjer caklastog i brašnastog endosperma, karakteristike škroba, fizikalna svojstva, sadražaj hranjiva, ilealna probavljivost hranjiva, brzina i visina ferementacije u buragu, brzo, sporo probavljivi i rezistentni škrob, hranjivost za 
URL: http://www.agr.hr 
E-pošta: dgrbesa@agr.hr 
Telefon: (01)2393800 
Suradnici:
Stjepan Mužic    Istraživač
Jasna Pintar    Istraživač
Goran Kiš    Istraživač
Biserka Homen    Istraživač
Kristina Kljak    Znanstveni novak
Znanstvena
bibliografija:
http://bib.irb.hr/lista-radova?sif_proj=0178998
English
Project Title:  
Area: Biotechnology 
Peer review group:  
Institution: The Faculty of Agriculture, Zagreb 
Keywords:  

Natrag