zProjekti
zProjekti
Nije implementirano Tražilica
ZNANSTVENI PROJEKTI 2022-12-3
zProjekti Arhiv projekata (2002. - 2005.)
Lista prihvaćenih znanstvenih programa
Liste prihvaćenih znanstvenih projekata
Arhiv projekta
(2002. - 2005.)
Pretraživanje arhiva
(2002. - 2005.)
Arhiv projekata
(1996. - 2002.)
Pretraživanje arhiva
(1996.-2002.)
Svibor (1990.-1995.)
Detalji
Šifra: 0178074 
Projekt: Fenotipske i genetske odlike buše u Hrvatskoj 
Područje: Biotehničke znanosti
Prosudbena
skupina:
Agronomija
Glavni istraživač:  Pavo Caput
Ustanova: Agronomski fakultet, Zagreb 
Ključne riječi: buša, autohtoni soj, fenotip, tipizacija genoma, filogeneza, genetske distance, DNK, polimorfizmi proteina, "in situ", "ex situ", minimalni efektivni broj, ekološki bonus. 
URL: http://www.agr.hr 
E-pošta: ivo.caput@zg.tel.hr 
Telefon: 01/6520 205 
Suradnici:
Josip Daud    Istraživač
Davorin Pranjić    Istraživač
Mato Čačić    Istraživač
Ante Ivanković    Istraživač
Znanstvena
bibliografija:
http://bib.irb.hr/lista-radova?sif_proj=0178074
English
Project Title:  
Area: Biotechnology 
Peer review group:  
Institution: The Faculty of Agriculture, Zagreb 
Keywords: buša, autochtonous breed, phenotype, genome typing, philogenesis, genetic distances, DNA, protein polymorphs,, "in situ", "ex situ", the minimum effective number of animals, ecological bonus 

Natrag