zProjekti
zProjekti
Nije implementirano Tražilica
ZNANSTVENI PROJEKTI 2022-12-3
zProjekti Arhiv projekata (2002. - 2005.)
Lista prihvaćenih znanstvenih programa
Liste prihvaćenih znanstvenih projekata
Arhiv projekta
(2002. - 2005.)
Pretraživanje arhiva
(2002. - 2005.)
Arhiv projekata
(1996. - 2002.)
Pretraživanje arhiva
(1996.-2002.)
Svibor (1990.-1995.)
Detalji
Šifra: 0178065 
Projekt: Genetski profil i proizvodne osobine travničke pramenke 
Područje: Biotehničke znanosti
Prosudbena
skupina:
Agronomija
Glavni istraživač:  Boro Mioč
Ustanova: Agronomski fakultet, Zagreb 
Ključne riječi: Travnička pramenka, genetski profil, mikrosateliti, DNK, proizvodna svojstva, meso, mlijeko,kemijski sastav, fizikalna svojstva 
URL:  
E-pošta: bmioc@agr.hr 
Telefon: 239 3867 
Suradnici:
Zoran Grgić    Istraživač
Vesna Pavić    Istraživač
Vlatko Rupić    Istraživač
Vitomir Grbavac    Istraživač
Davor Havranek    Istraživač
Neven Antunac    Istraživač
Martina Bradić    Znanstveni novak
Znanstvena
bibliografija:
http://bib.irb.hr/lista-radova?sif_proj=0178065
English
Project Title:  
Area: Biotechnology 
Peer review group:  
Institution: The Faculty of Agriculture, Zagreb 
Keywords:  

Natrag