zProjekti
zProjekti
Nije implementirano Tražilica
ZNANSTVENI PROJEKTI 2022-12-3
zProjekti Arhiv projekata (2002. - 2005.)
Lista prihvaćenih znanstvenih programa
Liste prihvaćenih znanstvenih projekata
Arhiv projekta
(2002. - 2005.)
Pretraživanje arhiva
(2002. - 2005.)
Arhiv projekata
(1996. - 2002.)
Pretraživanje arhiva
(1996.-2002.)
Svibor (1990.-1995.)
Detalji
Šifra: 0178063 
Projekt: Genetska varijabilnost ljekovitog i aromatičnog bilja 
Područje: Biotehničke znanosti
Prosudbena
skupina:
Agronomija
Glavni istraživač:  Zlatko Šatović
Ustanova: Agronomski fakultet, Zagreb 
Ključne riječi: ljekovite biljke, aromatične biljke, bioraznolikost, struktura populacija, molekularni biljezi, RAPD 
URL: http://www.agr.hr 
E-pošta: zsatovic@agr.hr 
Telefon: 239 3935 
Suradnici:
Ksenija Karlović    Istraživač
Marija Pecina    Istraživač
Ines Vršek    Istraživač
Jerko Gunjača    Istraživač
Ivan Kolak    Istraživač
Toni Safner    Znanstveni novak
Znanstvena
bibliografija:
http://bib.irb.hr/lista-radova?sif_proj=0178063
English
Project Title:  
Area: Biotechnology 
Peer review group:  
Institution: The Faculty of Agriculture, Zagreb 
Keywords: medicinal plants, aromatic plants, biodiversity, population structure, molecular markers, RAPD 

Natrag