zProjekti
zProjekti
Nije implementirano Tražilica
ZNANSTVENI PROJEKTI 2022-12-2
zProjekti Arhiv projekata (2002. - 2005.)
Lista prihvaćenih znanstvenih programa
Liste prihvaćenih znanstvenih projekata
Arhiv projekta
(2002. - 2005.)
Pretraživanje arhiva
(2002. - 2005.)
Arhiv projekata
(1996. - 2002.)
Pretraživanje arhiva
(1996.-2002.)
Svibor (1990.-1995.)
Detalji
Šifra: 0178059 
Projekt: Vrednovanje i očuvanje vrijednih krajobraza Republike Hrvatske 
Područje: Biotehničke znanosti
Prosudbena
skupina:
Agronomija
Glavni istraživač:  Branka Aničić
Ustanova: Agronomski fakultet, Zagreb 
Ključne riječi: krajobraz, vrednovanje krajobraza, tipologija krajobraza, kulturni krajobraz, kultivirani krajobraz, 
URL:  
E-pošta: jjelic@agr.hr 
Telefon: 2394021 
Suradnici:
Iva Rechner    Istraživač
Dražen Perica    Istraživač
Dušan Ogrin    Istraživač
Lido Sošić    Istraživač
Janez Marušić    Istraživač
Sonja Butula    Istraživač
PETRA PEREKOVIĆ    Znanstveni novak
Nikolina Brailo    Znanstveni novak
Znanstvena
bibliografija:
http://bib.irb.hr/lista-radova?sif_proj=0178059
English
Project Title:  
Area: Biotechnology 
Peer review group:  
Institution: The Faculty of Agriculture, Zagreb 
Keywords:  

Natrag