zProjekti
zProjekti
Tražilica
ZNANSTVENI PROJEKTI 2020-6-6
zProjekti Arhiv projekata (1996. - 2002.)
Lista prihvaćenih znanstvenih programa
Liste prihvaćenih znanstvenih projekata
Arhiv projekta
(2002. - 2005.)
Pretraživanje arhiva
(2002. - 2005.)
Arhiv projekata
(1996. - 2002.)
Pretraživanje arhiva
(1996.-2002.)
Svibor (1990.-1995.)
Sort Šifra
Sort Naziv projekta
Sort Glavni istraživač
Sort Ustanova
Sort Područje
Detalji
00220302 Fizikalno-kemijski uvjetovani poremećaji živčanog sustava Jasminka Bobić Institut za medicinska istraživanja i medicinu rada, Zagreb Biomedicinske znanosti
00220303 Identifikacija zlouporabe droga Ljiljana Skender Institut za medicinska istraživanja i medicinu rada, Zagreb Biomedicinske znanosti
00220304 Interakcije teških metala i krvni tlak u čovjeka Spomenka Telišman Institut za medicinska istraživanja i medicinu rada, Zagreb Biomedicinske znanosti
00220305 Metabolizam kalcija i osteoporoza Selma Cvijetić Institut za medicinska istraživanja i medicinu rada, Zagreb Biomedicinske znanosti
00220306 Utjecaj novih tehnologija na zdravlje Milica Gomzi Institut za medicinska istraživanja i medicinu rada, Zagreb Biomedicinske znanosti
00220307 Procjena rizika smrtnosti u različitim ekološkim biotopima Mladen Pavlović Institut za medicinska istraživanja i medicinu rada, Zagreb Biomedicinske znanosti
00480101 Istraživanje zdravstvene zaštite Ivan Udovičić Hrvatski veterinarski institut, Zagreb Biomedicinske znanosti
00480102 Utjecaj hranidbe i liječenja životinja na zdravlje ljudi Davorin Bažulić Hrvatski veterinarski institut, Zagreb Biomedicinske znanosti
00480103 Uzgojne bolesti u aglomeraciji Vitomir Bilić Hrvatski veterinarski institut, Zagreb Biomedicinske znanosti
00480104 Tehnologija uzgoja životinja Ankica Nemanič Hrvatski veterinarski institut, Zagreb Biomedicinske znanosti
00480105 Genetski markeri u uzgoju životinja Mirko Lojkić Hrvatski veterinarski institut, Zagreb Biomedicinske znanosti
005601 Praćenje potrošnje hrane i kvalitete prehrane Mate Ljubičić Hrvatski zavod za javno zdravstvo, Zagreb Biomedicinske znanosti
006230 Istraživanje ljekovitog bilja Hrvatske Zdenka Kalođera Farmaceutsko-biokemijski fakultet, Zagreb Biomedicinske znanosti
006241 Biološki učinci lijekova putem citokroma P450 Slobodan Rendić Farmaceutsko-biokemijski fakultet, Zagreb Biomedicinske znanosti
006242 Ljekovito bilje - biološki aktivni spojevi i QSAR Marica Medić-Šarić Farmaceutsko-biokemijski fakultet, Zagreb Biomedicinske znanosti
16 do 30 od 1301