zProjekti
zProjekti
Tražilica
ZNANSTVENI PROJEKTI 2020-6-6
zProjekti Arhiv projekata (1996. - 2002.)
Lista prihvaćenih znanstvenih programa
Liste prihvaćenih znanstvenih projekata
Arhiv projekta
(2002. - 2005.)
Pretraživanje arhiva
(2002. - 2005.)
Arhiv projekata
(1996. - 2002.)
Pretraživanje arhiva
(1996.-2002.)
Svibor (1990.-1995.)
Sort Šifra
Sort Naziv projekta
Sort Glavni istraživač
Sort Ustanova
Sort Područje
Detalji
195012 Podzemno odlaganje radioaktivnog i opasnog otpada Zvonimir Ester Rudarsko-geološko-naftni fakultet, Zagreb Tehničke znanosti
195013 Izrada i opremanje vodoravnih bušotina Davorin Matanović Rudarsko-geološko-naftni fakultet, Zagreb Tehničke znanosti
195014 Razvoj ekološkog plosnatog motora Stirlingovog tipa Miroslav Golub Rudarsko-geološko-naftni fakultet, Zagreb Tehničke znanosti
195015 Vrednovanje ugljenog resursa zaleđa Dalmacije Jerko Nuić Rudarsko-geološko-naftni fakultet, Zagreb Tehničke znanosti
195017 Separacijski procesi i značajke čvrste faze Branko Salopek Rudarsko-geološko-naftni fakultet, Zagreb Tehničke znanosti
195020 EZAH Pavao Miletić Rudarsko-geološko-naftni fakultet, Zagreb Tehničke znanosti
195021 Dinamika i zaštita podzemnih voda u Hrvatskoj Kosta Urumović Rudarsko-geološko-naftni fakultet, Zagreb Tehničke znanosti
195022 Regionalna analiza slivova Kupe i pritoka u kršu Ranko Žugaj Rudarsko-geološko-naftni fakultet, Zagreb Tehničke znanosti
195023 Strukturna građa i zaštita vodonosnika Eduard Prelogović Rudarsko-geološko-naftni fakultet, Zagreb Tehničke znanosti
195999 Mineralni brtveni slojevi za odlagališta otpada Predrag Kvasnička Rudarsko-geološko-naftni fakultet, Zagreb Tehničke znanosti
224005 Optimiranje sustava pomorskog transporta Luko Milić Veleučilište u Dubrovniku, Dubrovnik Tehničke znanosti
1291 do 1301 od 1301