zProjekti
zProjekti
Tražilica
ZNANSTVENI PROJEKTI 2024-4-21
zProjekti Pretraživanje arhiva (1996. - 2002.)
Lista prihvaćenih znanstvenih programa
Liste prihvaćenih znanstvenih projekata
Arhiv projekta
(2002. - 2005.)
Pretraživanje arhiva
(2002. - 2005.)
Arhiv projekata
(1996. - 2002.)
Pretraživanje arhiva
(1996.-2002.)
Svibor (1990.-1995.)
Detalji
Šifra: 066002
Naziv projekta: Hrvatska državno-pravna povijest i njen europski kontekst
Godina: 1996. - lipanj 2002.
Područje: Društvene znanosti
Prosudbena
skupina:
Pravne znanosti
Glavni istraživač: Vesna Radovčić
Ustanova: Pravni fakultet, Zagreb
Ključne riječi: hrvatska dr?avno-pravna povijest,retorika,advokati,mandat,zabluda,notari,ka
URL: http:// 
E-pošta: marko.petrak@zg.tel.hr 
Telefon: 4895639 
Suradnici:
Marko Petrak  Istraživač
Ivana Jaramaz-Reskušić  Istraživač
Dalibor Čepulo  Istraživač
Nella Lonza  Istraživač
Neda Engelsfeld  Istraživač
Magdalena Apostolova-Maršavelski  Istraživač
Mirela Šarac  Istraživač iz druge ustanove
Željko Bartulović  Istraživač iz druge ustanove
Anamari Petranović  Istraživač iz druge ustanove
Antonija Smodlaka-Kotur  Istraživač iz druge ustanove
Hodimir Sirotković  Istraživač iz druge ustanove
MIRELA KREŠIĆ  Znanstveni novak
 
Znanstvena
bibliografija:
http://bib.irb.hr/lista-radova?sif_proj=066002&period=1996 
English
Project Title: Croatian State and Legal History and Its European Context 
Area: Social Sciences 
Peer review group: Law 
Institution: The Faculty of Law of the University of Zagreb 
Keywords:  

Natrag


Obavještavamo glavne istraživače da ukoliko imaju primjedbe na dijelove teksta (naziv projekta - hrvatski i engleski, ključne riječi - hrvatski i engleski, web, e-mail, telefon) ili ih žele nadopuniti, ispravke mogu poslati elektroničkom poštom na adresu zprojekti-arhiva@mzos.hr