zProjekti
zProjekti
Tražilica
ZNANSTVENI PROJEKTI 2020-2-26
zProjekti Pretraživanje arhiva (1996. - 2002.)
Lista prihvaćenih znanstvenih programa
Liste prihvaćenih znanstvenih projekata
Arhiv projekta
(2002. - 2005.)
Pretraživanje arhiva
(2002. - 2005.)
Arhiv projekata
(1996. - 2002.)
Pretraživanje arhiva
(1996.-2002.)
Svibor (1990.-1995.)
Detalji
Šifra: 120017
Naziv projekta: Mjerenja u mehanici fluida
Godina: 1997. - lipanj 2002.
Područje: Tehničke znanosti
Prosudbena
skupina:
Strojarstvo
Glavni istraživač: Zdravko Doliner
Ustanova: Fakultet strojarstva i brodogradnje, Zagreb
Ključne riječi:
URL: http:// 
E-pošta: zdravko.doliner@fsb.hr 
Telefon: 016168166 
Suradnici:
Ante Šestan  Istraživač
Krešimir Franjić  Istraživač
Tomislav Stašić  Znanstveni novak
Nastia Degiuli  Znanstveni novak
 
Znanstvena
bibliografija:
http://bib.irb.hr/lista-radova?sif_proj=120017&period=1996 
English
Project Title: Experiment in Fluid Mechanics 
Area: Technical Sciences 
Peer review group: Mechanical Engineering 
Institution: The Faculty of Mechanical Engineering and Naval Architecture of the University of Zagreb 
Keywords:  

Natrag


Obavještavamo glavne istraživače da ukoliko imaju primjedbe na dijelove teksta (naziv projekta - hrvatski i engleski, ključne riječi - hrvatski i engleski, web, e-mail, telefon) ili ih žele nadopuniti, ispravke mogu poslati elektroničkom poštom na adresu zprojekti-arhiva@mzos.hr