zProjekti
zProjekti
Tražilica
ZNANSTVENI PROJEKTI 2020-2-26
zProjekti Pretraživanje arhiva (1996. - 2002.)
Lista prihvaćenih znanstvenih programa
Liste prihvaćenih znanstvenih projekata
Arhiv projekta
(2002. - 2005.)
Pretraživanje arhiva
(2002. - 2005.)
Arhiv projekata
(1996. - 2002.)
Pretraživanje arhiva
(1996.-2002.)
Svibor (1990.-1995.)
Detalji
Šifra: 120013
Naziv projekta: Razvoj numeričkih metoda u mehanici fluida
Godina: 1996. - lipanj 2002.
Područje: Tehničke znanosti
Prosudbena
skupina:
Strojarstvo
Glavni istraživač: Zdravko Virag
Ustanova: Fakultet strojarstva i brodogradnje, Zagreb
Ključne riječi: računalna dinamika fluida, modeli turbulencije, metoda konačnih volumena, m
URL: http:// 
E-pošta: zvirag@fsb.hr 
Telefon: 6168137 
Suradnici:
Marija Živić  Istraživač
Radoslav Korbar  Istraživač
Branko Peh  Istraživač
Mario Šavar  Istraživač
Andreja Werner  Istraživač
Ivan Marušić  Konzultant
Ivo Džijan  Znanstveni novak
 
Znanstvena
bibliografija:
http://bib.irb.hr/lista-radova?sif_proj=120013&period=1996 
English
Project Title: Development of Numerical Methods in Fluid Mechanics 
Area: Technical Sciences 
Peer review group: Mechanical Engineering 
Institution: The Faculty of Mechanical Engineering and Naval Architecture of the University of Zagreb 
Keywords: Computational fluid dynamics, Turbulence models, Control volume method, Fin 

Natrag


Obavještavamo glavne istraživače da ukoliko imaju primjedbe na dijelove teksta (naziv projekta - hrvatski i engleski, ključne riječi - hrvatski i engleski, web, e-mail, telefon) ili ih žele nadopuniti, ispravke mogu poslati elektroničkom poštom na adresu zprojekti-arhiva@mzos.hr