zProjekti
zProjekti
Nije implementirano Tražilica
ZNANSTVENI PROJEKTI 2020-6-6
zProjekti Arhiv projekata (1996. - 2002.)
Lista prihvaćenih znanstvenih programa
Liste prihvaćenih znanstvenih projekata
Arhiv projekta
(2002. - 2005.)
Pretraživanje arhiva
(2002. - 2005.)
Arhiv projekata
(1996. - 2002.)
Pretraživanje arhiva
(1996.-2002.)
Svibor (1990.-1995.)
Detalji
Šifra: 178331
Naziv projekta: Sustavi ratarske proizvodnje i alternativni zahvati
Godina: 1996. - lipanj 2002.
Područje: Biotehničke znanosti
Prosudbena
skupina:
Agroekološki sustavi
Glavni istraživač: Boris Varga
Ustanova: Agronomski fakultet, Zagreb
Ključne riječi:
URL: http:// 
E-pošta: apospisil@agr.hr 
Telefon: 2393775 
Suradnici:
Jelena Žafran  Istraživač
Nada Hulina  Istraživač
Ljubica Đumija  Istraživač
Silvio Košutić  Istraživač
Milan Pospišil  Istraživač
Ivan Danjek  Istraživač
Zvonko Mustapić  Istraživač
Josip Juračak  Istraživač
Darko Uher  Istraživač
Jasminka Butorac  Istraživač
Željko Jukić  Istraživač
Ana Pospišil  Istraživač
Zlatko Svečnjak  Istraživač
Zvonko Ostojić  Konzultant
DINO HAJOŠ  Znanstveni novak
Darko Uher  Znanstveni novak
 
Znanstvena
bibliografija:
http://bib.irb.hr/lista-radova?sif_proj=178331&period=1996 
English
Project Title: CROPPING SYSTEMS AND ALTERNATIVE PRACTICES 
Area: Biotechnology 
Peer review group: Croatian Agroecosystems from the Aspect of Intensive and Sustainable Agriculture 
Institution: The Faculty of Agriculture of the University of Zagreb 
Keywords:  

Natrag


Obavještavamo glavne istraživače da ukoliko imaju primjedbe na dijelove teksta (naziv projekta - hrvatski i engleski, ključne riječi - hrvatski i engleski, web, e-mail, telefon) ili ih žele nadopuniti, ispravke mogu poslati elektroničkom poštom na adresu zprojekti-arhiva@mzos.hr