zProjekti
zProjekti
Nije implementirano Tražilica
ZNANSTVENI PROJEKTI 2020-6-6
zProjekti Arhiv projekata (1996. - 2002.)
Lista prihvaćenih znanstvenih programa
Liste prihvaćenih znanstvenih projekata
Arhiv projekta
(2002. - 2005.)
Pretraživanje arhiva
(2002. - 2005.)
Arhiv projekata
(1996. - 2002.)
Pretraživanje arhiva
(1996.-2002.)
Svibor (1990.-1995.)
Detalji
Šifra: 178321
Naziv projekta: Hrvatska banka biljnih gena (HBBG)
Godina: 1996. - lipanj 2002.
Područje: Biotehničke znanosti
Prosudbena
skupina:
Osiguranje kakvoće u proizvodnji
Glavni istraživač: Ivan Kolak
Ustanova: Agronomski fakultet, Zagreb
Ključne riječi: biljni genetski izvori, bioraznolikost, očuvanje, banka gena, lokalna popul
URL: http:// 
E-pošta: zsatovic@agr.hr 
Telefon: 239 3845 
Suradnici:
Zrinka Gregov  Istraživač
Mihaela Britvec  Istraživač
Zlatko Šatović  Istraživač
Franjo Šatović  Istraživač
Katarina Dubravec  Istraživač
Ivan Sikora  Konzultant
Jože Spanring  Konzultant
Mile Delić  Konzultant
Đurđica Vasilj  Konzultant
VESNA ŽIDOVEC  Znanstveni novak
Hrvoje Rukavina  Znanstveni novak
 
Znanstvena
bibliografija:
http://bib.irb.hr/lista-radova?sif_proj=178321&period=1996 
English
Project Title: Croatian Bank of Plant Genes 
Area: Biotechnology 
Peer review group: Introduction of Quality Assurance System in the Production of Microbiological, Vegetal, Wood and Animal Products 
Institution: The Faculty of Agriculture of the University of Zagreb 
Keywords: plant genetic resources, biodiversity, conservation, gene bank, landrace 

Natrag


Obavještavamo glavne istraživače da ukoliko imaju primjedbe na dijelove teksta (naziv projekta - hrvatski i engleski, ključne riječi - hrvatski i engleski, web, e-mail, telefon) ili ih žele nadopuniti, ispravke mogu poslati elektroničkom poštom na adresu zprojekti-arhiva@mzos.hr