zProjekti
zProjekti
Nije implementirano Tražilica
ZNANSTVENI PROJEKTI 2020-6-6
zProjekti Arhiv projekata (1996. - 2002.)
Lista prihvaćenih znanstvenih programa
Liste prihvaćenih znanstvenih projekata
Arhiv projekta
(2002. - 2005.)
Pretraživanje arhiva
(2002. - 2005.)
Arhiv projekata
(1996. - 2002.)
Pretraživanje arhiva
(1996.-2002.)
Svibor (1990.-1995.)
Detalji
Šifra: 178161
Naziv projekta: Zaštita tla i voda u poljoprivredi
Godina: 1996. - lipanj 2002.
Područje: Biotehničke znanosti
Prosudbena
skupina:
Agroekološki sustavi
Glavni istraživač: Željko Vidaček
Ustanova: Agronomski fakultet, Zagreb
Ključne riječi: zaštita, tlo, voda, biljka, poljodjelstvo, nitrati, pesticidi, teški metali
URL: http:// 
E-pošta: zvidacek@agr.hr 
Telefon: 01/239-3960 
Suradnici:
Mario Sraka  Istraživač
Lepomir Čoga  Istraživač
Stjepan Husnjak  Istraživač
Marija Bujan  Istraživač
Matko Bogunović  Istraživač
Zoltan Racz  Istraživač
Lidija Tadić  Istraživač iz druge ustanove
Aleksandra Mihalić  Znanstveni novak
 
Znanstvena
bibliografija:
http://bib.irb.hr/lista-radova?sif_proj=178161&period=1996 
English
Project Title: Soil and water protection in agriculture 
Area: Biotechnology 
Peer review group: Croatian Agroecosystems from the Aspect of Intensive and Sustainable Agriculture 
Institution: The Faculty of Agriculture of the University of Zagreb 
Keywords: protection, soil, water, plant, agriculture, nitrates, pesticides, heavy me 

Natrag


Obavještavamo glavne istraživače da ukoliko imaju primjedbe na dijelove teksta (naziv projekta - hrvatski i engleski, ključne riječi - hrvatski i engleski, web, e-mail, telefon) ili ih žele nadopuniti, ispravke mogu poslati elektroničkom poštom na adresu zprojekti-arhiva@mzos.hr