zProjekti
zProjekti
Nije implementirano Tražilica
ZNANSTVENI PROJEKTI 2020-6-6
zProjekti Arhiv projekata (1996. - 2002.)
Lista prihvaćenih znanstvenih programa
Liste prihvaćenih znanstvenih projekata
Arhiv projekta
(2002. - 2005.)
Pretraživanje arhiva
(2002. - 2005.)
Arhiv projekata
(1996. - 2002.)
Pretraživanje arhiva
(1996.-2002.)
Svibor (1990.-1995.)
Detalji
Šifra: 178152
Naziv projekta: Utjecaj rastućih doza mineralnog dušika na njegovo ispiranje
Godina: 1998. - lipanj 2002.
Područje: Biotehničke znanosti
Prosudbena
skupina:
Razvoj održivih tehnologija
Glavni istraživač: Milan Mesić
Ustanova: Agronomski fakultet, Zagreb
Ključne riječi:
URL: http:// 
E-pošta: mmesic@agr.hr 
Telefon: + 385 1 23 93 956 
Suradnici:
Jasminka Butorac  Istraživač
 
Znanstvena
bibliografija:
http://bib.irb.hr/lista-radova?sif_proj=178152&period=1996 
English
Project Title: Influence of mineral nitrogen doses on nitrogen leaching 
Area: Biotechnology 
Peer review group: Development of Sustainable Technologies in Industrial Processing of Agricultural, Forest and Animal Products and Reduction of Pollution 
Institution: The Faculty of Agriculture of the University of Zagreb 
Keywords:  

Natrag


Obavještavamo glavne istraživače da ukoliko imaju primjedbe na dijelove teksta (naziv projekta - hrvatski i engleski, ključne riječi - hrvatski i engleski, web, e-mail, telefon) ili ih žele nadopuniti, ispravke mogu poslati elektroničkom poštom na adresu zprojekti-arhiva@mzos.hr