zProjekti
zProjekti
Nije implementirano Tražilica
ZNANSTVENI PROJEKTI 2020-6-6
zProjekti Arhiv projekata (1996. - 2002.)
Lista prihvaćenih znanstvenih programa
Liste prihvaćenih znanstvenih projekata
Arhiv projekta
(2002. - 2005.)
Pretraživanje arhiva
(2002. - 2005.)
Arhiv projekata
(1996. - 2002.)
Pretraživanje arhiva
(1996.-2002.)
Svibor (1990.-1995.)
Detalji
Šifra: 178131
Naziv projekta: Sustav voda - tlo - biljka
Godina: 1996. - lipanj 2002.
Područje: Biotehničke znanosti
Prosudbena
skupina:
Agroekološki sustavi
Glavni istraživač: Franjo Tomić
Ustanova: Agronomski fakultet, Zagreb
Ključne riječi: UreĐenje, gospodarenje, voda, tlo, biljka, sustav odvodnje, sustav navodnja
URL: http:// 
E-pošta: dromic@agr.hr 
Telefon: 012393854 
Suradnici:
Branko Đaković  Istraživač
Davor Romić  Istraživač
Ivan Šimunić  Istraživač
Ivo Stričević  Istraživač
Marija Romić  Istraživač
Milan Poljak  Istraživač
Dragutin Dolanjski  Istraživač
Dragutin Petošić  Istraživač
Josip Borošić  Istraživač iz druge ustanove
Ljerka Oštrec  Istraživač iz druge ustanove
Ivanka Žutić  Istraživač iz druge ustanove
Josip Marušić  Istraživač iz druge ustanove
Mihovil Vlahinić  Istraživač iz druge ustanove
Vice Prtenjača  Istraživač iz druge ustanove
Ante Bagić  Istraživač iz druge ustanove
Ivan Marinčić  Konzultant
GABRIJEL ONDRAŠEK  Znanstveni novak
 
Znanstvena
bibliografija:
http://bib.irb.hr/lista-radova?sif_proj=178131&period=1996 
English
Project Title: WATER-SOIL-PLANT SYSTEM 
Area: Biotechnology 
Peer review group: Croatian Agroecosystems from the Aspect of Intensive and Sustainable Agriculture 
Institution: The Faculty of Agriculture of the University of Zagreb 
Keywords: Arrangement, management, water, soil, plant, drainage system, water applica 

Natrag


Obavještavamo glavne istraživače da ukoliko imaju primjedbe na dijelove teksta (naziv projekta - hrvatski i engleski, ključne riječi - hrvatski i engleski, web, e-mail, telefon) ili ih žele nadopuniti, ispravke mogu poslati elektroničkom poštom na adresu zprojekti-arhiva@mzos.hr