zProjekti
zProjekti
Nije implementirano Tražilica
ZNANSTVENI PROJEKTI 2020-6-6
zProjekti Arhiv projekata (1996. - 2002.)
Lista prihvaćenih znanstvenih programa
Liste prihvaćenih znanstvenih projekata
Arhiv projekta
(2002. - 2005.)
Pretraživanje arhiva
(2002. - 2005.)
Arhiv projekata
(1996. - 2002.)
Pretraživanje arhiva
(1996.-2002.)
Svibor (1990.-1995.)
Detalji
Šifra: 108998
Naziv projekta: Analiza ucinkovitosti ratnog zdravstva
Godina: 1996. - lipanj 2002.
Područje: Biomedicinske znanosti
Prosudbena
skupina:
Javnozdravstvena istraživanja
Glavni istraživač: Andrija Hebrang
Ustanova: Medicinski fakultet, Zagreb
Ključne riječi:
URL: http:// 
E-pošta: ahebrang@hotmail.com 
Telefon: 2431413 
Suradnici:
Neven Henigsberg  Istraživač
Željko Reiner  Istraživač
Ivica Kostović  Istraživač
Mate Ljubičić  Konzultant
Helena Nakić-Alfirević  Konzultant
Zrinjka Matek  Konzultant
 
Znanstvena
bibliografija:
http://bib.irb.hr/lista-radova?sif_proj=108998&period=1996 
English
Project Title: Analysis of the Croatian health care system during the war 
Area: Biomedical Sciences 
Peer review group: Public Health Research 
Institution: The Faculty of Medicine of the University of Zagreb 
Keywords:  

Natrag


Obavještavamo glavne istraživače da ukoliko imaju primjedbe na dijelove teksta (naziv projekta - hrvatski i engleski, ključne riječi - hrvatski i engleski, web, e-mail, telefon) ili ih žele nadopuniti, ispravke mogu poslati elektroničkom poštom na adresu zprojekti-arhiva@mzos.hr