zProjekti
zProjekti
Nije implementirano Tražilica
ZNANSTVENI PROJEKTI 2020-6-6
zProjekti Arhiv projekata (1996. - 2002.)
Lista prihvaćenih znanstvenih programa
Liste prihvaćenih znanstvenih projekata
Arhiv projekta
(2002. - 2005.)
Pretraživanje arhiva
(2002. - 2005.)
Arhiv projekata
(1996. - 2002.)
Pretraživanje arhiva
(1996.-2002.)
Svibor (1990.-1995.)
Detalji
Šifra: 101121
Naziv projekta: Uvjeti lokacija povijesnih naselja
Godina: 1997. - lipanj 2002.
Područje: Humanističke znanosti
Prosudbena
skupina:
Arheologija
Glavni istraživač: Andre Mohorovičić
Ustanova: Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti, Zagreb
Ključne riječi:
URL: http:// 
E-pošta: azrnic@hazu.hr 
Telefon: 48 95 136 
Suradnici:
 
Znanstvena
bibliografija:
http://bib.irb.hr/lista-radova?sif_proj=101121&period=1996 
English
Project Title: The location of historical settlements in the North Adriatic 
Area: Humanities 
Peer review group: Archaeology 
Institution: Croatian Academy of Sciences and Arts 
Keywords:  

Natrag


Obavještavamo glavne istraživače da ukoliko imaju primjedbe na dijelove teksta (naziv projekta - hrvatski i engleski, ključne riječi - hrvatski i engleski, web, e-mail, telefon) ili ih žele nadopuniti, ispravke mogu poslati elektroničkom poštom na adresu zprojekti-arhiva@mzos.hr