zProjekti
zProjekti
Nije implementirano Tražilica
ZNANSTVENI PROJEKTI 2020-6-6
zProjekti Arhiv projekata (1996. - 2002.)
Lista prihvaćenih znanstvenih programa
Liste prihvaćenih znanstvenih projekata
Arhiv projekta
(2002. - 2005.)
Pretraživanje arhiva
(2002. - 2005.)
Arhiv projekata
(1996. - 2002.)
Pretraživanje arhiva
(1996.-2002.)
Svibor (1990.-1995.)
Detalji
Šifra: 130703
Naziv projekta: Stres i socijalna reintegracija
Godina: 1996. - lipanj 2002.
Područje: Društvene znanosti
Prosudbena
skupina:
Psihologija
Glavni istraživač: Alija Kulenović
Ustanova: Filozofski fakultet, Zagreb
Ključne riječi: stres, suočavanje, kriminalno ponašanje, prognanici, povratnici, psihosocij
URL: http:// 
E-pošta: vesna.busko@ffzg.hr 
Telefon: 01/61 20 192 
Suradnici:
Damir Ljubotina  Istraživač
Dinka Čorkalo  Istraživač
Željka Kamenov  Istraživač
Meri Tadinac Babić  Istraživač
Dean Ajduković  Istraživač
Slavko Kljaić  Istraživač
MARGARETA JELIĆ  Znanstveni novak
IVANA HROMATKO  Znanstveni novak
Ljiljana Vrdoljak  Znanstveni novak
Vesna Buško  Znanstveni novak
 
Znanstvena
bibliografija:
http://bib.irb.hr/lista-radova?sif_proj=130703&period=1996 
English
Project Title: Stress and social reintegration 
Area: Social Sciences 
Peer review group: Psychology 
Institution: The Faculty of Philosophy of the University of Zagreb 
Keywords: stress, coping, criminal behavior, displaced persons, returnees, psychosoci 

Natrag


Obavještavamo glavne istraživače da ukoliko imaju primjedbe na dijelove teksta (naziv projekta - hrvatski i engleski, ključne riječi - hrvatski i engleski, web, e-mail, telefon) ili ih žele nadopuniti, ispravke mogu poslati elektroničkom poštom na adresu zprojekti-arhiva@mzos.hr