zProjekti
zProjekti
Nije implementirano Tražilica
ZNANSTVENI PROJEKTI 2020-6-6
zProjekti Arhiv projekata (1996. - 2002.)
Lista prihvaćenih znanstvenih programa
Liste prihvaćenih znanstvenih projekata
Arhiv projekta
(2002. - 2005.)
Pretraživanje arhiva
(2002. - 2005.)
Arhiv projekata
(1996. - 2002.)
Pretraživanje arhiva
(1996.-2002.)
Svibor (1990.-1995.)
Detalji
Šifra: 129009
Naziv projekta: Učinkovitost programa rehabilitacije u zajednici
Godina: 1997. - lipanj 2002.
Područje: Biomedicinske znanosti
Prosudbena
skupina:
Istraživanja kroničnih bolesti
Glavni istraživač: Ana Bobinac-Georgievski
Ustanova: Opća bolnica "Sveti Duh", Zagreb
Ključne riječi:
URL: http:// 
E-pošta: sv.duh-ruz@zg.tel.hr 
Telefon: 6154160 
Suradnici:
Nadica Laktašić  Istraživač
Anka Mihalić  Istraživač
Danijela Roić  Istraživač
Sanda Dubravčić-Šimunjak  Istraživač
Sanja Gabrić  Istraživač
Maja Šafar  Istraživač
Marija Graberski-Matasović  Istraživač
Vladimir Braus  Konzultant
Milan Božinović  Znanstveni novak
Andrea Polovina  Znanstveni novak
 
Znanstvena
bibliografija:
http://bib.irb.hr/lista-radova?sif_proj=129009&period=1996 
English
Project Title: Community based rehabilitation program effectiviness  
Area: Biomedical Sciences 
Peer review group: Chronic Diseases Research 
Institution: Sv. Duh General Hospital, Zagreb 
Keywords:  

Natrag


Obavještavamo glavne istraživače da ukoliko imaju primjedbe na dijelove teksta (naziv projekta - hrvatski i engleski, ključne riječi - hrvatski i engleski, web, e-mail, telefon) ili ih žele nadopuniti, ispravke mogu poslati elektroničkom poštom na adresu zprojekti-arhiva@mzos.hr