zProjekti
zProjekti
Nije implementirano Tražilica
ZNANSTVENI PROJEKTI 2020-6-6
zProjekti Arhiv projekata (1996. - 2002.)
Lista prihvaćenih znanstvenih programa
Liste prihvaćenih znanstvenih projekata
Arhiv projekta
(2002. - 2005.)
Pretraživanje arhiva
(2002. - 2005.)
Arhiv projekata
(1996. - 2002.)
Pretraživanje arhiva
(1996.-2002.)
Svibor (1990.-1995.)
Detalji
Šifra: 053019
Naziv projekta: Utjecaj gizerozina na zdravlje domaćih životinja
Godina: 1996. - lipanj 2002.
Područje: Biomedicinske znanosti
Prosudbena
skupina:
Istraživanja poboljšanja proizvodnosti životinja
Glavni istraživač: Željko Grabarević
Ustanova: Veterinarski fakultet, Zagreb
Ključne riječi: gizerozin, stocna hrana, zelucani vrijed, perad, laboratorijske zivotinje
URL: http:// 
E-pošta: zgrabar@vef.hr 
Telefon: 01/2390313 
Suradnici:
Branka Artuković  Istraživač
Petar Džaja  Istraživač
Josip Perić  Istraživač
ANA BARBIĆ  Znanstveni novak
ANDREA GUDAN  Znanstveni novak
 
Znanstvena
bibliografija:
http://bib.irb.hr/lista-radova?sif_proj=053019&period=1996 
English
Project Title: The influence of gizzerosine on the domestic animal's health 
Area: Biomedical Sciences 
Peer review group: Research on Improvement of Animal Production, Raw Material of Animal Origin and Animal Products 
Institution: The Faculty of Veterinary Medicine of the University of Zagreb 
Keywords: gizerossine, animal food, gastric ulcer, poultry, laboratory animals 

Natrag


Obavještavamo glavne istraživače da ukoliko imaju primjedbe na dijelove teksta (naziv projekta - hrvatski i engleski, ključne riječi - hrvatski i engleski, web, e-mail, telefon) ili ih žele nadopuniti, ispravke mogu poslati elektroničkom poštom na adresu zprojekti-arhiva@mzos.hr