zProjekti
zProjekti
Nije implementirano Tražilica
ZNANSTVENI PROJEKTI 2020-6-6
zProjekti Arhiv projekata (1996. - 2002.)
Lista prihvaćenih znanstvenih programa
Liste prihvaćenih znanstvenih projekata
Arhiv projekta
(2002. - 2005.)
Pretraživanje arhiva
(2002. - 2005.)
Arhiv projekata
(1996. - 2002.)
Pretraživanje arhiva
(1996.-2002.)
Svibor (1990.-1995.)
Detalji
Šifra: 053018
Naziv projekta: Klamidioza ptica i sisavaca
Godina: 1996. - lipanj 2002.
Područje: Biomedicinske znanosti
Prosudbena
skupina:
Istraživanja infektivnih bolesti životinja
Glavni istraživač: Željko Župančić
Ustanova: Veterinarski fakultet, Zagreb
Ključne riječi: Chlamydia psittaci;klamidioza;zoonoza,golubovi,goveda,domaće i divlje život
URL: http:// 
E-pošta: vlahovic@mavef.vef.hr 
Telefon: 2390143 
Suradnici:
Đurđica Stubičan  Istraživač
Nada Glumac  Istraživač iz druge ustanove
Vera Katalinić-Janković  Istraživač iz druge ustanove
Miroslava Dominis-Kramarić  Istraživač iz druge ustanove
Đurđa Nemarnik  Istraživač iz druge ustanove
Jasminka Granić  Istraživač iz druge ustanove
Vedrana Petrovečki  Istraživač iz druge ustanove
Ivan Mrzel  Konzultant
Ksenija Vlahović  Znanstveni novak
 
Znanstvena
bibliografija:
http://bib.irb.hr/lista-radova?sif_proj=053018&period=1996 
English
Project Title: Chlamydiosis of birds and mammals 
Area: Biomedical Sciences 
Peer review group: Animal Infectious Diseases Research 
Institution: The Faculty of Veterinary Medicine of the University of Zagreb 
Keywords: Chlamydia psittaci;chlamydiosis;zoonosis;pigeons;catlle;domestic and wild a 

Natrag


Obavještavamo glavne istraživače da ukoliko imaju primjedbe na dijelove teksta (naziv projekta - hrvatski i engleski, ključne riječi - hrvatski i engleski, web, e-mail, telefon) ili ih žele nadopuniti, ispravke mogu poslati elektroničkom poštom na adresu zprojekti-arhiva@mzos.hr