zProjekti
zProjekti
Nije implementirano Tražilica
ZNANSTVENI PROJEKTI 2020-6-6
zProjekti Arhiv projekata (1996. - 2002.)
Lista prihvaćenih znanstvenih programa
Liste prihvaćenih znanstvenih projekata
Arhiv projekta
(2002. - 2005.)
Pretraživanje arhiva
(2002. - 2005.)
Arhiv projekata
(1996. - 2002.)
Pretraživanje arhiva
(1996.-2002.)
Svibor (1990.-1995.)
Detalji
Šifra: 01970105
Naziv projekta: Srednjovjekovno arheološko nasljeđe kontinentalne Hrvatske
Godina: 1996. - lipanj 2002.
Područje: Humanističke znanosti
Prosudbena
skupina:
Arheologija
Glavni istraživač: Željko Tomičić
Ustanova: Institut za arheologiju, Zagreb
Ključne riječi: srednjovjekovna arheološka topografija Hrvatske, srednji vijek, nacionalna
URL: http:// 
E-pošta: zeljko.tomicic@iarh.tel.hr 
Telefon: +385 (1) 61 50 250 
Suradnici:
Borislav Graljuk  Istraživač
Jadranka Boljunčić  Istraživač
Aleksandar Bezjak  Konzultant
Mate Suić  Konzultant
Tatjana Tkalčec  Znanstveni novak
Bartul Šiljeg  Znanstveni novak
Juraj Belaj  Znanstveni novak
Tatjana Sekelj-Ivančan  Znanstveni novak
 
Znanstvena
bibliografija:
http://bib.irb.hr/lista-radova?sif_teme=01970105&period=1996 
English
Project Title: Mediaeval Archaeological Heritage of the Continental Croatia 
Area: Humanities 
Peer review group: Archaeology 
Institution: Institute of Archaeology, Zagreb 
Keywords: mediaeval archaeological topography of Croatia, the middle ages, national a 

Natrag


Obavještavamo glavne istraživače da ukoliko imaju primjedbe na dijelove teksta (naziv projekta - hrvatski i engleski, ključne riječi - hrvatski i engleski, web, e-mail, telefon) ili ih žele nadopuniti, ispravke mogu poslati elektroničkom poštom na adresu zprojekti-arhiva@mzos.hr