zProjekti
zProjekti
Nije implementirano Tražilica
ZNANSTVENI PROJEKTI 2020-6-6
zProjekti Arhiv projekata (1996. - 2002.)
Lista prihvaćenih znanstvenih programa
Liste prihvaćenih znanstvenih projekata
Arhiv projekta
(2002. - 2005.)
Pretraživanje arhiva
(2002. - 2005.)
Arhiv projekata
(1996. - 2002.)
Pretraživanje arhiva
(1996.-2002.)
Svibor (1990.-1995.)
Detalji
Šifra: 01920201
Naziv projekta: Razvoj suvremenih gusjeničnih borbenih vozila
Godina: 1996. - lipanj 2002.
Područje: Tehničke znanosti
Prosudbena
skupina:
Strojarstvo
Glavni istraživač: Živko Ilijevski
Ustanova: Brodarski institut d.d., Zagreb
Ključne riječi: borbena vozila, gusjenična vozila, pokretljivost
URL: http:// 
E-pošta: zivko@brod.hrbi.hr 
Telefon: 33-84-860; 65-04-132 
Suradnici:
Vladimir Koroman  Istraživač
Mario Perić  Znanstveni novak
Krunoslav Horvat  Znanstveni novak
 
Znanstvena
bibliografija:
http://bib.irb.hr/lista-radova?sif_teme=01920201&period=1996 
English
Project Title: Development of Modern Tracked Combat Vehicles 
Area: Technical Sciences 
Peer review group: Mechanical Engineering 
Institution: Marine Research and Special Technologies, Zagreb 
Keywords: combat vehicles, tracked vehicles, mobility 

Natrag


Obavještavamo glavne istraživače da ukoliko imaju primjedbe na dijelove teksta (naziv projekta - hrvatski i engleski, ključne riječi - hrvatski i engleski, web, e-mail, telefon) ili ih žele nadopuniti, ispravke mogu poslati elektroničkom poštom na adresu zprojekti-arhiva@mzos.hr