zProjekti
zProjekti
Nije implementirano Tražilica
ZNANSTVENI PROJEKTI 2020-6-6
zProjekti Arhiv projekata (1996. - 2002.)
Lista prihvaćenih znanstvenih programa
Liste prihvaćenih znanstvenih projekata
Arhiv projekta
(2002. - 2005.)
Pretraživanje arhiva
(2002. - 2005.)
Arhiv projekata
(1996. - 2002.)
Pretraživanje arhiva
(1996.-2002.)
Svibor (1990.-1995.)
Detalji
Šifra: 016003
Naziv projekta: Sigurnost informacijskog sustava
Godina: 1996. - lipanj 2002.
Područje: Društvene znanosti
Prosudbena
skupina:
Informatičke znanosti
Glavni istraživač: Željko Hutinski
Ustanova: Fakultet organizacije i informatike, Varaždin
Ključne riječi: sigurnost, istraživanje, procjena ugroženosti
URL: http:// 
E-pošta: zhutinsk@foi.hr 
Telefon: 042/213777 
Suradnici:
Dragutin Kermek  Istraživač
Predrag Oreški  Istraživač
Josip Brumec  Istraživač
Zdravko Krakar  Istraživač
Boris Aurer  Istraživač
Miroslav Gaćeša  Istraživač iz druge ustanove
MIRAN ZLATOVIĆ  Znanstveni novak
 
Znanstvena
bibliografija:
http://bib.irb.hr/lista-radova?sif_proj=016003&period=1996 
English
Project Title: Information System Security 
Area: Social Sciences 
Peer review group: Information Sciences 
Institution: The Faculty of Organization and Computer Science of the University of Zagreb 
Keywords: security, research, threat evoluation 

Natrag


Obavještavamo glavne istraživače da ukoliko imaju primjedbe na dijelove teksta (naziv projekta - hrvatski i engleski, ključne riječi - hrvatski i engleski, web, e-mail, telefon) ili ih žele nadopuniti, ispravke mogu poslati elektroničkom poštom na adresu zprojekti-arhiva@mzos.hr