zProjekti
zProjekti
Nije implementirano Tražilica
ZNANSTVENI PROJEKTI 2020-6-6
zProjekti Arhiv projekata (1996. - 2002.)
Lista prihvaćenih znanstvenih programa
Liste prihvaćenih znanstvenih projekata
Arhiv projekta
(2002. - 2005.)
Pretraživanje arhiva
(2002. - 2005.)
Arhiv projekata
(1996. - 2002.)
Pretraživanje arhiva
(1996.-2002.)
Svibor (1990.-1995.)
Detalji
Šifra: 108193
Naziv projekta: Fetalna hipoksija i reaktivnost krvnih žila mozga
Godina: 1997. - lipanj 2002.
Područje: Biomedicinske znanosti
Prosudbena
skupina:
Istraživanja mozga
Glavni istraživač: Aida Salihagić
Ustanova: Medicinski fakultet, Zagreb
Ključne riječi:
URL: http:// 
E-pošta: asalih@mamef.mef.hr 
Telefon: 4566763 
Suradnici:
Asim Kurjak  Istraživač
Višnja Latin  Istraživač
Ivica Kostović  Konzultant
Philippe Arbeille  Konzultant
 
Znanstvena
bibliografija:
http://bib.irb.hr/lista-radova?sif_proj=108193&period=1996 
English
Project Title: Fetal hypoxia and cerebrovascular reactivity 
Area: Biomedical Sciences 
Peer review group: Brain Research 
Institution: The Faculty of Medicine of the University of Zagreb 
Keywords:  

Natrag


Obavještavamo glavne istraživače da ukoliko imaju primjedbe na dijelove teksta (naziv projekta - hrvatski i engleski, ključne riječi - hrvatski i engleski, web, e-mail, telefon) ili ih žele nadopuniti, ispravke mogu poslati elektroničkom poštom na adresu zprojekti-arhiva@mzos.hr