zProjekti
zProjekti
Nije implementirano Tražilica
ZNANSTVENI PROJEKTI 2020-6-6
zProjekti Arhiv projekata (1996. - 2002.)
Lista prihvaćenih znanstvenih programa
Liste prihvaćenih znanstvenih projekata
Arhiv projekta
(2002. - 2005.)
Pretraživanje arhiva
(2002. - 2005.)
Arhiv projekata
(1996. - 2002.)
Pretraživanje arhiva
(1996.-2002.)
Svibor (1990.-1995.)
Detalji
Šifra: 062022
Naziv projekta: Morfološka i funkcijska ispitivanja bubrega radionuklidima
Godina: 1997. - lipanj 2002.
Područje: Biomedicinske znanosti
Prosudbena
skupina:
Projekti nerazvrstani u tematske prioritete
Glavni istraživač: Aleksandar Smokvina
Ustanova: Medicinski fakultet, Rijeka
Ključne riječi:
URL: http:// 
E-pošta: smokvina@medri.hr 
Telefon: +385 51 658 365 
Suradnici:
Damir Miletić  Istraživač
Mirna Šubat-Dežulović  Istraživač
Svjetlana Grbac-Ivanković  Istraživač
Asja Valković-Mika  Istraživač
Anton Burić  Konzultant
 
Znanstvena
bibliografija:
http://bib.irb.hr/lista-radova?sif_proj=062022&period=1996 
English
Project Title: Radionuclide morphological and functiomal renal evaluation 
Area: Biomedical Sciences 
Peer review group: General Biomedical Projects (classified into more than one priority topic) 
Institution: The Faculty of Medicine of the University of Rijeka 
Keywords:  

Natrag


Obavještavamo glavne istraživače da ukoliko imaju primjedbe na dijelove teksta (naziv projekta - hrvatski i engleski, ključne riječi - hrvatski i engleski, web, e-mail, telefon) ili ih žele nadopuniti, ispravke mogu poslati elektroničkom poštom na adresu zprojekti-arhiva@mzos.hr