zProjekti
zProjekti
Nije implementirano Tražilica
ZNANSTVENI PROJEKTI 2020-6-6
zProjekti Arhiv projekata (1996. - 2002.)
Lista prihvaćenih znanstvenih programa
Liste prihvaćenih znanstvenih projekata
Arhiv projekta
(2002. - 2005.)
Pretraživanje arhiva
(2002. - 2005.)
Arhiv projekata
(1996. - 2002.)
Pretraživanje arhiva
(1996.-2002.)
Svibor (1990.-1995.)
Detalji
Šifra: 00980605
Naziv projekta: Istrazivanja statičkih i dinamičkih svojstava molekula
Godina: 1996. - lipanj 2002.
Područje: Prirodne znanosti
Prosudbena
skupina:
Kemija
Glavni istraživač: Aleksandar Sabljić
Ustanova: Institut "Ruđer Bošković", Zagreb
Ključne riječi: nova formulacija klasične mehanike, mehanizmi i brzine reakcija abstrakcije
URL: http:// 
E-pošta: sabljic@rudjer.irb.hr 
Telefon: 456-1089 
Suradnici:
Nađa Došlić  Istraživač
Tomislav Živković  Istraživač
Slobodan Bosanac  Istraživač
GORAN KOVAČEVIĆ  Znanstveni novak
Duje Bonacci  Znanstveni novak
Ivan Ljubić  Znanstveni novak
 
Znanstvena
bibliografija:
http://bib.irb.hr/lista-radova?sif_teme=00980605&period=1996 
English
Project Title: Research on static and dynamic properties of molecules 
Area: Natural sciences 
Peer review group: Chemistry 
Institution: Ruđer Bošković Institute, Zagreb 
Keywords: new classical theory, the reaction mechanisms and rate constants of hydroge 

Natrag


Obavještavamo glavne istraživače da ukoliko imaju primjedbe na dijelove teksta (naziv projekta - hrvatski i engleski, ključne riječi - hrvatski i engleski, web, e-mail, telefon) ili ih žele nadopuniti, ispravke mogu poslati elektroničkom poštom na adresu zprojekti-arhiva@mzos.hr