zProjekti
zProjekti
Nije implementirano Tražilica
ZNANSTVENI PROJEKTI 2020-6-6
zProjekti Arhiv projekata (1996. - 2002.)
Lista prihvaćenih znanstvenih programa
Liste prihvaćenih znanstvenih projekata
Arhiv projekta
(2002. - 2005.)
Pretraživanje arhiva
(2002. - 2005.)
Arhiv projekata
(1996. - 2002.)
Pretraživanje arhiva
(1996.-2002.)
Svibor (1990.-1995.)
Detalji
Šifra: 079104
Naziv projekta: Alternativni insekticidi
Godina: 1996. - lipanj 2002.
Područje: Biotehničke znanosti
Prosudbena
skupina:
Agroekološki sustavi
Glavni istraživač: Irma Kalinović
Ustanova: Poljoprivredni fakultet, Osijek
Ključne riječi: aromatično bilje,insekticidni učinak, kukci, uskladištena pšenica, grah
URL: http:// 
E-pošta: vrozman@suncokret.pfos.hr 
Telefon: 031/224-244 
Suradnici:
Stjepan Panćić  Istraživač
Vlatka Rozman  Istraživač
Marija Ivezić  Konzultant
Julijo Martinčić  Konzultant
 
Znanstvena
bibliografija:
http://bib.irb.hr/lista-radova?sif_proj=079104&period=1996 
English
Project Title: Alternative insecticides  
Area: Biotechnology 
Peer review group: Croatian Agroecosystems from the Aspect of Intensive and Sustainable Agriculture 
Institution: The Faculty of Agriculture of the University of Osijek 
Keywords: aromatic plants, insecticidal effect, stored wheat, bean 

Natrag


Obavještavamo glavne istraživače da ukoliko imaju primjedbe na dijelove teksta (naziv projekta - hrvatski i engleski, ključne riječi - hrvatski i engleski, web, e-mail, telefon) ili ih žele nadopuniti, ispravke mogu poslati elektroničkom poštom na adresu zprojekti-arhiva@mzos.hr