zProjekti
zProjekti
Nije implementirano Tražilica
ZNANSTVENI PROJEKTI 2020-6-6
zProjekti Arhiv projekata (1996. - 2002.)
Lista prihvaćenih znanstvenih programa
Liste prihvaćenih znanstvenih projekata
Arhiv projekta
(2002. - 2005.)
Pretraživanje arhiva
(2002. - 2005.)
Arhiv projekata
(1996. - 2002.)
Pretraživanje arhiva
(1996.-2002.)
Svibor (1990.-1995.)
Detalji
Šifra: 011004
Naziv projekta: Aktivirano sinteriranje magnezij-oksida
Godina: 1997. - lipanj 2002.
Područje: Tehničke znanosti
Prosudbena
skupina:
Kemijsko inženjerstvo
Glavni istraživač: Nedjeljka Petric
Ustanova: Kemijsko-tehnološki fakultet, Split
Ključne riječi:
URL: http:// 
E-pošta: vanja.martinac@ktf-split.hr 
Telefon: 021/385-633 
Suradnici:
Miroslav Labor  Istraživač
Meri Mirošević-Anzulović  Istraživač
Vanja Martinac  Istraživač
 
Znanstvena
bibliografija:
http://bib.irb.hr/lista-radova?sif_proj=011004&period=1996 
English
Project Title: Activated sintering of magnesium oxide 
Area: Technical Sciences 
Peer review group: Chemical Engineering 
Institution: The Faculty of Chemical Engineering and Technology of the University of Split 
Keywords:  

Natrag


Obavještavamo glavne istraživače da ukoliko imaju primjedbe na dijelove teksta (naziv projekta - hrvatski i engleski, ključne riječi - hrvatski i engleski, web, e-mail, telefon) ili ih žele nadopuniti, ispravke mogu poslati elektroničkom poštom na adresu zprojekti-arhiva@mzos.hr