zProjekti
zProjekti
Nije implementirano Tražilica
ZNANSTVENI PROJEKTI 2020-6-6
zProjekti Arhiv projekata (1996. - 2002.)
Lista prihvaćenih znanstvenih programa
Liste prihvaćenih znanstvenih projekata
Arhiv projekta
(2002. - 2005.)
Pretraživanje arhiva
(2002. - 2005.)
Arhiv projekata
(1996. - 2002.)
Pretraživanje arhiva
(1996.-2002.)
Svibor (1990.-1995.)
Detalji
Šifra: 00980302
Naziv projekta: Amorfni tanki filmovi
Godina: 1996. - lipanj 2002.
Područje: Prirodne znanosti
Prosudbena
skupina:
Fizika
Glavni istraživač: Nikola Radić
Ustanova: Institut "Ruđer Bošković", Zagreb
Ključne riječi: tanki film, amorfni materijal, magnetronsko rasprašenje, laserska ablacija
URL: http:// 
E-pošta: radic@rudjer.irb.hr 
Telefon: 46-80-224 
Suradnici:
Željko Andreić  Istraživač
Davor Gracin  Istraživač
Ognjen Milat  Istraživač iz druge ustanove
Antun Tonejc  Istraživač iz druge ustanove
Mirko Stubičar  Istraživač iz druge ustanove
Jovica Ivkov  Istraživač iz druge ustanove
Mirjana Metikoš-Huković  Istraživač iz druge ustanove
Tihomir Car  Znanstveni novak
 
Znanstvena
bibliografija:
http://bib.irb.hr/lista-radova?sif_teme=00980302&period=1996 
English
Project Title: Amorphous thin films 
Area: Natural sciences 
Peer review group: Physics 
Institution: Ruđer Bošković Institute, Zagreb 
Keywords: thin film, amorphous material, magnetron sputtering, laser ablation 

Natrag


Obavještavamo glavne istraživače da ukoliko imaju primjedbe na dijelove teksta (naziv projekta - hrvatski i engleski, ključne riječi - hrvatski i engleski, web, e-mail, telefon) ili ih žele nadopuniti, ispravke mogu poslati elektroničkom poštom na adresu zprojekti-arhiva@mzos.hr