zProjekti
zProjekti
Nije implementirano Tražilica
ZNANSTVENI PROJEKTI 2020-7-2
zProjekti Arhiv projekata (1996. - 2002.)
Lista prihvaćenih znanstvenih programa
Liste prihvaćenih znanstvenih projekata
Arhiv projekta
(2002. - 2005.)
Pretraživanje arhiva
(2002. - 2005.)
Arhiv projekata
(1996. - 2002.)
Pretraživanje arhiva
(1996.-2002.)
Svibor (1990.-1995.)
Detalji
Šifra: 000915
Naziv projekta: Obrazov.odraslih u Hrvats.temeljeno na društvenim promjenama
Godina: 1996. - lipanj 2002.
Područje: Društvene znanosti
Prosudbena
skupina:
Obrazovanje
Glavni istraživač: Anita Klapan
Ustanova: Filozofski fakultet, Rijeka
Ključne riječi: obrazovanje odraslih, društvene promjene, strukovno obrazovanje, sudionici
URL: http:// 
E-pošta:  
Telefon: 051 214048 
Suradnici:
Boris Banovac  Istraživač
Vidoje Vujić  Istraživač
Sofija Vrcelj  Istraživač
Ilija Lavrnja  Istraživač
 
Znanstvena
bibliografija:
http://bib.irb.hr/lista-radova?sif_proj=000915&period=1996 
English
Project Title: Adult Education in Croatia based on social changes 
Area: Social Sciences 
Peer review group: Pedagogy 
Institution: The Faculty of Philosophy of the University of Rijeka 
Keywords: adult education, social changes, vocational education, participants in educ 

Natrag


Obavještavamo glavne istraživače da ukoliko imaju primjedbe na dijelove teksta (naziv projekta - hrvatski i engleski, ključne riječi - hrvatski i engleski, web, e-mail, telefon) ili ih žele nadopuniti, ispravke mogu poslati elektroničkom poštom na adresu zprojekti-arhiva@mzos.hr