zProjekti
zProjekti
Nije implementirano Tražilica
ZNANSTVENI PROJEKTI 2020-7-2
zProjekti Arhiv projekata (1996. - 2002.)
Lista prihvaćenih znanstvenih programa
Liste prihvaćenih znanstvenih projekata
Arhiv projekta
(2002. - 2005.)
Pretraživanje arhiva
(2002. - 2005.)
Arhiv projekata
(1996. - 2002.)
Pretraživanje arhiva
(1996.-2002.)
Svibor (1990.-1995.)
Detalji
Šifra: 000906
Naziv projekta: Hrvatska književnost Istre i kvarnerskog prostora u 19 st.
Godina: 1996. - lipanj 2002.
Područje: Humanističke znanosti
Prosudbena
skupina:
Filologija
Glavni istraživač: Mirjana Strčić
Ustanova: Filozofski fakultet, Rijeka
Ključne riječi:
URL: http:// 
E-pošta: ines.konestra@ri.tel.hr 
Telefon: 051 260-301, 269-242 
Suradnici:
Danijela Bačić-Karković  Istraživač
Ines Srdoč-Konestra  Istraživač
Petar Strčić  Konzultant
Ana Pelčić  Znanstveni novak
Sanja Tadić  Znanstveni novak
 
Znanstvena
bibliografija:
http://bib.irb.hr/lista-radova?sif_proj=000906 &period=1996 
English
Project Title: Croatian literature in 19th and 20th century Istria 
Area: Humanities 
Peer review group: Philology 
Institution: The Faculty of Philosophy of the University of Rijeka 
Keywords:  

Natrag


Obavještavamo glavne istraživače da ukoliko imaju primjedbe na dijelove teksta (naziv projekta - hrvatski i engleski, ključne riječi - hrvatski i engleski, web, e-mail, telefon) ili ih žele nadopuniti, ispravke mogu poslati elektroničkom poštom na adresu zprojekti-arhiva@mzos.hr