zProjekti
zProjekti
Nije implementirano Tražilica
ZNANSTVENI PROJEKTI 2020-6-2
zProjekti Arhiv projekata (1996. - 2002.)
Lista prihvaćenih znanstvenih programa
Liste prihvaćenih znanstvenih projekata
Arhiv projekta
(2002. - 2005.)
Pretraživanje arhiva
(2002. - 2005.)
Arhiv projekata
(1996. - 2002.)
Pretraživanje arhiva
(1996.-2002.)
Svibor (1990.-1995.)
Detalji
Šifra: 803004
Naziv projekta: Menedžment u funkciji povećanja turističke potrošnje
Godina: 1998. - lipanj 2002.
Područje: Društvene znanosti
Prosudbena
skupina:
Ekonomija
Glavni istraživač: Franjo Radišić
Ustanova: Fakultet za turistički i hotelski menadžment, Opatija
Ključne riječi:
URL: http:// 
E-pošta: Nadia.Pavia@hika.hr 
Telefon: 051/292-633 
Suradnici:
Igor Brajdić  Istraživač
Ivo Vajić  Konzultant
 
Znanstvena
bibliografija:
http://bib.irb.hr/lista-radova?sif_proj=803004&period=1996 
English
Project Title: MANAGEMENT IN THE FUNCTION OF INCREASING TOURISTIC CONSUMPTI 
Area: Social Sciences 
Peer review group: Economics 
Institution: The Faculty of Tourism and Hospitality Management in Opatija, University of Rijeka 
Keywords:  

Natrag


Obavještavamo glavne istraživače da ukoliko imaju primjedbe na dijelove teksta (naziv projekta - hrvatski i engleski, ključne riječi - hrvatski i engleski, web, e-mail, telefon) ili ih žele nadopuniti, ispravke mogu poslati elektroničkom poštom na adresu zprojekti-arhiva@mzos.hr