zProjekti
zProjekti
Nije implementirano Tražilica
ZNANSTVENI PROJEKTI 2020-6-2
zProjekti Arhiv projekata (1996. - 2002.)
Lista prihvaćenih znanstvenih programa
Liste prihvaćenih znanstvenih projekata
Arhiv projekta
(2002. - 2005.)
Pretraživanje arhiva
(2002. - 2005.)
Arhiv projekata
(1996. - 2002.)
Pretraživanje arhiva
(1996.-2002.)
Svibor (1990.-1995.)
Detalji
Šifra: 214006
Naziv projekta: Biološki parametri stanica akutnih miješanih leukemija
Godina: 1997. - lipanj 2002.
Područje: Biomedicinske znanosti
Prosudbena
skupina:
Istraživanja tumorskih bolesti
Glavni istraživač: Drago Batinić
Ustanova: Klinički bolnički centar Zagreb, Zagreb
Ključne riječi:
URL: http:// 
E-pošta: drago.batinic@zg.tel.hr 
Telefon: 01/2388-336/591 
Suradnici:
Jasna Skodlar  Istraživač
Renata Zadro  Istraživač
Dubravka Boban  Istraživač
Mirna Sučić  Istraživač
Mladen Petrovečki  Istraživač
Branka Užarević  Istraživač
Ana Stavljenić-Rukavina  Konzultant
Boris Labar  Konzultant
Matko Marušić  Konzultant
Jasminka Jakić-Razumović  Konzultant
Mirna Golemović  Znanstveni novak
 
Znanstvena
bibliografija:
http://bib.irb.hr/lista-radova?sif_proj=214006&period=1996 
English
Project Title: Biological parameters of acute mixed-lineage leukemia 
Area: Biomedical Sciences 
Peer review group: Tumor Diseases Research 
Institution: University Hospital Center - Pathobiochemical and Clinical Research Unit, Zagreb 
Keywords:  

Natrag


Obavještavamo glavne istraživače da ukoliko imaju primjedbe na dijelove teksta (naziv projekta - hrvatski i engleski, ključne riječi - hrvatski i engleski, web, e-mail, telefon) ili ih žele nadopuniti, ispravke mogu poslati elektroničkom poštom na adresu zprojekti-arhiva@mzos.hr