zProjekti
zProjekti
Tražilica
ZNANSTVENI PROJEKTI 2022-10-3
zProjekti Lista prihvaćenih znanstvenih projekata - 2. ciklus
Lista prihvaćenih znanstvenih programa
Liste prihvaćenih znanstvenih projekata
Arhiv projekta
(2002. - 2005.)
Pretraživanje arhiva
(2002. - 2005.)
Arhiv projekata
(1996. - 2002.)
Pretraživanje arhiva
(1996.-2002.)
Svibor (1990.-1995.)
Prosudbena skupina: Filologija
Prezime, ime voditelja Naziv projekta
Gjurgjan, Ljiljana Artikulacija nacionalnog identiteta u modernoj hrvatskoj i irskoj književnosti
Kalogjera, Goran Književno stvaralaštvo na otoku Korčuli u 19. i 20. stoljeću
Knežević, Borislav Kulture hrvatske tranzicije i anglofone globalizacije: književnost i film
Kovač, Zvonko INTERKULTURNA POVIJEST KNJIŽEVNOSTI
Lončarić, Mijo Istraživanje kajkavskoga narječja
Nikolić-Hoyt, Anja Strukturiranje semantičkih mreža u funkciji izrade tezaurusa hrvatskoga jezika
Pranjković, Ivo Metodologija i izrada udžbenika i testiranja za hrvatski kao drugi/strani jezik
Sablić-Tomić, Helena Kultura i identitet u slavonskom književnom dokumentarizmu
Silić, Josip Hrvatski pravopisno-pravogovorni priručnik
Vojvodić, Jasmina Tjelesnost u književnosti i kulturi
1 do 10 od 10
Natrag