zProjekti
zProjekti
Nije implementirano Tražilica
ZNANSTVENI PROJEKTI 2024-7-16
zProjekti Lista prihvaćenih znanstvenih projekata - 2. ciklus
Lista prihvaćenih znanstvenih programa
Liste prihvaćenih znanstvenih projekata
Arhiv projekta
(2002. - 2005.)
Pretraživanje arhiva
(2002. - 2005.)
Arhiv projekata
(1996. - 2002.)
Pretraživanje arhiva
(1996.-2002.)
Svibor (1990.-1995.)
Detalji
Projekt: Književno stvaralaštvo na otoku Korčuli u 19. i 20. stoljeću 
Voditelj: Goran Kalogjera
Ustanova: Filozofski fakultet, Rijeka 
Sažetak: Književno stvaralaštvo na otoku Korčuli 19. i 20 stoljeća koje predstavljaju književnici raznih stilskih formacija i književnih izričaja (Nikola Batistić, Stjepan Kastrapeli, Petar Franasović, Kuzma Petković, Rikard Nikolić, Kuzma Tomašić, Josip Bačić, Ljubidrag Garčina, Petar Giunio, Anton Simatović, Petar Farčić, Antun Anić, Marko Šeparović, Robert Tomović, Ivan Dragojević, Momčilo Popadić, Zlatan Didović, Katica Bernetić, Dragan Vučetić, Antun Bačić-Fratrić, Izvor Oreb, Jasna Šegedin, Jadranka Tomas, Darinka Krstulović, Srđan Duhović, Vjeka Tičinović, Anka Prizmić, Dinko Jerkov, Frano Klisura, Ivica Duhović-Žaknić, Mirjana Sardelić-Tulić) izuzmemo li bardove hrvatske književnosti 20. stoljeća Petra Šegedina, Šime Vučetića i Danijela Dragojevića, nepoznato je izvan otočkih lokalnih sredina, premda u sebi nosi određeni umjetnički i književni potencijal koji zahtjeva valorizaciju u kontekstu moderne znanosti o književnosti. Temeljito vrednovanje ovih autorica i autora u konačnici bi donijelo stanovite prosudbe o njihovoj kvaliteti i odredbu spadaju li u kontekst suvremene hrvatske književnosti ili su pak suputnici te iste književnosti i dio lokarnog kolorita bez ikakvog umjetničkog predznaka. Da bi se rješila ta dilema ovaj projekt stavlja pred sebe nekoliko zadataka (sakupljanje građe, iščitavanje napisanog i objavljenog, iščitavanje znansvene i stručne građe, periodizacija autora shodno književnostilskim afinitetima i pokazateljima, uvrštavanje u stilskoformacijske periode novije hrvatske književnosti. Istraživači će opservirati književne opuse P. Šegedina, Š. Vučetića i D. Dragojevića, imajući u vidu sve ono do sada objavljeno i napisano o njima. S obzirom da su prethodni projekti također bili usredotočeni na književno stvaralaštvo na otoku Korčuli i donijeli vrijedne spoznaje o književnom stvaralaštvu 15., 16. 17., i 18. stoljeća, istraživanjem razdoblja 19. i 20. stoljeća zaokružio bi se ciklus književnog stvaralaštva na otoku Korčuli od 15. st (kada se javljaju prvi stihovi na narodnom jeziku) do konca dvadesetog stoljeća. Istraživanje će rezultirati nizom znanstvenih radova, priopćenjima na simpozijima, monografijama te Pregledom književnog stvaralaštva na otoku Korčuli od 15. do 20. stoljeća. 

Natrag