zProjekti
zProjekti
Tražilica
ZNANSTVENI PROJEKTI 2022-10-3
zProjekti Lista prihvaćenih znanstvenih projekata - 2. ciklus
Lista prihvaćenih znanstvenih programa
Liste prihvaćenih znanstvenih projekata
Arhiv projekta
(2002. - 2005.)
Pretraživanje arhiva
(2002. - 2005.)
Arhiv projekata
(1996. - 2002.)
Pretraživanje arhiva
(1996.-2002.)
Svibor (1990.-1995.)
Prosudbena skupina: Geoznanosti
Prezime, ime voditelja Naziv projekta
Aljinović, Dunja Definicija facijesa u bazi Dinarida i usporedba sa širim tetiskim prostorom
Antolić, Boris Bioraznolikost bentosa u promjenjivom okolišu srednjeg Jadrana
Crnjaković, Marta Predviđanje efekata antropogenog zagađenja na okoliše zagrebačke regije
Garašić, Vesnica Magmatizam i mineralna ležišta Dinarskog krškog područja
Lugović, Boško Tektonomagmatska korelacija fragmentirane oceanske litosfere u Dinaridima
Matičec, Dubravko Građa facijesa i sekvencijalna stratigrafija Promina formacije u Dalmaciji
Pravdić, Velimir Strategija znanstvenih istraživanja u zaštiti i gospodarenju okolišem
Vrsaljko, Davor Stratigrafija i paleogeografija miocena i pliocena u sjevernoj Hrvatskoj
1 do 8 od 8
Natrag