zProjekti
zProjekti
Tražilica
ZNANSTVENI PROJEKTI 2023-9-26
zProjekti Lista prihvaćenih znanstvenih projekata - 2. ciklus
Lista prihvaćenih znanstvenih programa
Liste prihvaćenih znanstvenih projekata
Arhiv projekta
(2002. - 2005.)
Pretraživanje arhiva
(2002. - 2005.)
Arhiv projekata
(1996. - 2002.)
Pretraživanje arhiva
(1996.-2002.)
Svibor (1990.-1995.)
Prosudbena skupina: Veterina
Prezime, ime voditelja Naziv projekta
Babić, Krešimir Komparativna analiza arheozoološkog i recentnog materijala divljači Hrvatske
Bedrica, Ljiljana Imunohematologija i akutnofazni odgovor u preživača i mesoždera
Florijančić, Tihomir Epizootiološka istraživanja nametničkih bolesti divljači u istočnoj Hrvatskoj
Križanović, Dubravka Utjecaj leptina na rast simentalskog goveda i kakvoću mesa
Mladineo, Ivona Dinamika i patologija parazitofaune u sustavu uzgoja morskih riba
Šperanda, Marcela Prirodni imunomodulatori i antioksidansi u optimalizaciji proizvodnje svinja
1 do 6 od 6
Natrag